Saturday, 15 October 2011

အစဥ္အလာ ေကာင္းခဲ့ၾကေသာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ေတြ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမက မိမိတို႔ အစိုးရ လက္ထက္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ တာကို ရပ္ဆိုင္းထားမယ္လို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူျပည္သား တစ္ရပ္လံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ေနမႈေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ ျဖည့္ဆည္း ေပးလိုက္တာျဖစ္လို႕ ဝမ္းသာၾက၊ ေက်နပ္ၾကနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးစီး အစိုးရအဖြဲကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ၾကတယ္လို႕ သတင္းေတြမွာ အားလုံး ၾကားသိ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းဟာ မထင္မွတ္ထားတဲ့ သတင္းျဖစ္ လို႔လည္း အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ စာေပနဲ႕ စာနယ္ဇင္း၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာအဝန္းအဝိုင္း၊ အလႊာအသီးသီးရွိ ျပည္သူျပည္သားတစ္ရပ္လံုး၏ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ ျခင္းရပ္ဆိုင္းမႈအေပၚ လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုတဲ့ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ေပးမႈမ်ား မီဒီယာေပါင္းစံုတြင္ ေတြ႕ေန၊ ျမင္ေန၊ ၾကားေန ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႕ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သက္တမ္းက ႏုနယ္ေသးေသာ္လည္း ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရပီပီ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေရွ႕တန္းတင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အရပ္ရပ္အနက္ ႀကီးက်ယ္ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုလို႔ ကမၼည္းတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ ေနတာကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရတဲ့ အေျခအေနမွာ မူလသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥဟာ မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္ ရလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရ သက္တမ္းဟာ ()လျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္၊ သေဘာထား၊ ေရွ႕ဆက္ သြားမယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ၾကန္အင္ လကၡဏာေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းေတြ အနည္ထိုင္ မရင့္က်က္ႏိုင္ေသးတဲ့ ႏုနယ္ေသးတဲ့ သက္တမ္းကာလအတြင္း အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရပ္ရပ္အရ ပိုမိုပြင့္လင္းၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိမႈတို႔ကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕လာရၿပီလို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
''ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္'' ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားေတြ အားလံုး တစ္ခဲနက္အတည္ျပဳ ေထာက္ခံထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တက္ၾကြတဲ့ ဘက္မလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို က်င့္သံုးေနပါတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံေရးကို ေရွ႕႐ႈပါတယ္။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူေတြကို ေစာင့္ထိန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ပထမဆံုးခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ဟာ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ ေနရာတာဝန္ယူထားတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရယူထမ္းေဆာင္မည့္ အဆိုျပဳ ခ်က္ကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခ့ဲသလို ဒုတိယခရီးစဥ္အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအနက္မွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္လည္း မူလရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီး မႈေတြအျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္စင္စစ္ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ျမန္မာျပည္သည္ ယခုမွ စတင္ေပါင္းဖက္တဲ့ မိတ္ေဆြမဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ရွည္လ်ားစြာ ထိစပ္ခဲ့တဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္သာမကဘဲ ေခတ္သမိုင္းအဆက္ ဆက္တြင္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့ၾကတာ ျဖစ္လုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အစဥ္အလာဟာ ေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖာ္ပမာ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္မႈတို႔ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို အေလးအနက္ထားကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီး သက္တမ္းတို ကာလအတြင္းမွာပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအနက္ တ႐ုတ္ျပည္ကို သမၼတႀကီးရဲ႕ ဒုတိယ ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အထိ တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာကို ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးက ထင္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေဖာ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာၿပီး ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရတဲ့အေပၚ တစ္ဖက္မွ တံု႔ျပန္လာမယ့္ အေနအထားကို စိုးရိမ္စိတ္နဲ႕ ေျပာၾကားတာေတြ ရွိသလို ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ထိခိုက္မႈေတြကို ပူပန္မႈေတြ ရွိလာၾကပါတယ္။ အားေပးသူ၊ ႐ႈတ္ခ်သူ၊ ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႕ကြက္သူ၊ တြန္းအားေပးသူ၊ ဖိအားေပးသူ၊ လႈံ႕ေဆာ္သူ စတဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ိဳးစံုတြင္ အဓိက အေျခခံအခ်က္မွာ ႏွစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ပထမအခ်က္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူလူထုရဲ႕ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို မပ်က္စီး ေစလိုတဲ့ဆႏၵျဖစ္ၿပီး က်န္အခ်က္မွာ ဒီျပႆနာ ရပ္ကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ပ်က္ျပားေစဖို႔ လႈံ႕ေဆာ္လိုတဲ့ ဆႏၵေတြလို႕ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္စင္စစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားတို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ေနသလို ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္႐ံုမွ်နဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ပ်က္ယြင္းသြားဖို႕ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းတဲ့ အေနနဲ႕ ဒီစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ဖက္က မူလခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ ၫွိႏိႈင္း အေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သမၼတႀကီးရဲ႕ သဝဏ္လႊာမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ -
ျမစ္ဆံု ဆည္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြ အတိုင္း ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို အေလးထားကာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈသာ ျဖစ္လို႕ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ ဆႏၵမရွိဘဲ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ဒီကိစၥကို ျပႆနာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
မူလစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ အဆိုပါ စီမံကိန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြကို မိတ္ဝတ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူ လက္ခံ ၫွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ အေျခခံကာ ယခုကိစၥရပ္ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရးအတြက္ အဆိုပါစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္လို႔ ဒီစီမံကိန္း အစား ျမန္မာႏိုင္ငံမွပင္ အျခားသင့္ေလ်ာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိႏိုင္လို႕ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈမရွိႏိုင္ပါဘူး။
ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ . ဘီလီယံမွ်ေလာက္ေသာ ကိစၥတစ္ခု အတြက္နဲ႕ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ပ်က္ျပားေစလိုမႈ မရွိတာ ထင္ရွားပါတယ္။
ဒီကိစၥမွာ နစ္နာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီအေနနဲ႕ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စီမံကိန္း()ခု အနက္ ယခုျမစ္ဆံု စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းက ယခုလိုရပ္ဆိုင္းရတာ ျဖစ္လို႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းပမာဏအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္လိုပ တ႐ုတ္ ျမန္မာဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္မ်ိဳးအထိ မေရာက္ရွိႏိုင္ ဘူးလို႕ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္မႈဟာ သာမန္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုလို႕ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔ အစဥ္အလာေတြအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္နဲ႕ ့ျမန္မာ၊ ျမန္မာနဲ႕ တ႐ုတ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ Issue တစ္ခုမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွား ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္မွ စၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ လာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုအၾကား စီမံကိန္းေပါင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုသာပ်က္ျပယ္မႈ ျဖစ္လို႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီImpact ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးကို လံုးဝမထိခိုက္ႏိုင္ေပ။
႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အေရးပါမႈအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဘက္စံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံ အဆင့္္အထိ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ သာမန္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ရပ္ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးရမယ့္ ပမာဏဟာ ႏွစ္ဖက္ေျပလည္ေအာင္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာမည့္ အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္ ရွိလို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးကို လံုးဝမထိခိုက္ ႏိုင္ေပ။
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို သူစိမ္းျပင္ျပင္ ဆက္ဆံခဲ့ၿပီး အျပဳသေဘာမေဆာင္တဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ EU ႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ဆက္ဆံလို႕ အေကာင္း႐ႈျမင္ကာ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးလမ္းဖြင့္၊ တံတားခင္း ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ မူလကပင္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးရွိခဲ့ၿပီး သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ အျပန္အလွန္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္လာခဲ့တဲ့ ခ်စ္ၾကည္ေရး အစဥ္အလာကို ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥ တစ္ခုတည္းနဲ႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးခံမွာ မဟုတ္ေပ။
တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးဟာ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္႐ံုနဲ႕ ဘာမွ ထိခိုက္ေစမွာ မဟုတ္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေအာက္ပါမိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြက သက္ေသျပေနတယ္လို႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္မိပါတယ္-
''သမိုင္းအစဥ္အလာရွိသည့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးကို ဆထက္ထမ္းပိုး ျဖစ္ထြန္းသြားေစေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္''
(ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္)
''ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္း တူညီသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားမွ်တသည့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္''
(တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ဟူက်င္ေတာင္း)
သက္မင္းေ၀ယံ
(http://kyeesaytaman.blogspot.com/)မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment