Thursday, 1 September 2011

ခ်စ္ျကည္စည္းလံုးေသာ ဒီမိုကေ၇စီနိုင္ငံေတာ္ဆီသို့


       
       ယခုကၽြန္ေတာ္တို့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ဖြဲ့စည္းထားျပီး ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုး၇ကို ဖြဲ့စည္းျပီး ဒီမိုကေ၇စီ ေဖာ္ေဆာင္ေ၇း လမ္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္၇ြက္ေနျပီ  ျဖစ္္ပါတယ္။ ထို့အတူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ယခုတဖန္ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို ေဆာင္၇ြက္ေနျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔၌ တင္သြင္းေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ၊ ထိုေန႕မွာပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီျမင့္က စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းသင့္ေသာ
(က) ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္အမွတ္အသားဥပေဒ၊
(ခ) လယ္ ယာထြက္ကုန္ ေစ်းကြက္မ်ား အက္ဥပေဒ၊
(ဂ) ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေရးႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ၊
(ဃ) တင္းေတာင္း ဆန္ပမဏ အက္ဥပေဒတုိ႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းသင့္ေသာ
(က) The Myanmar Telegraph Act (1885)၊
(ခ) The Myanmar Post Office (1989)၊
(ဂ) The Myanmar Wireless Telegraphy (1933) တို့ကိုတင္သြင္းအဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။
      ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔တြင္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ေပး၇န္ သမၼတအား ေမတၱာ၇ပ္္ခံေျကာင္းကိုို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က လႊတ္ေတာ္သို့တင္သြင္းခဲ့၇ာ သက္ဆိုင္၇ာေဒသအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား အျပင္ တစ္ျကိမ္တစ္ခါမွ ေထာက္ခံေဆြးေနြးမႈမ်ားကို လုပ္ေလ့ မ၇ွိဟု အတိုက္အခံမ်ားေျပာေလ့ ၇ွိေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအပါအ၀င္ ၁၅ဦး ေဆြးေနြး ေထာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၍ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းသို့လည္း  ျပည္တြင္းပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား သတင္းတက္ေရာက္ယူခြင့္မ်ားကိုလည္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ထို့အတူပဲ သတင္း၊ မီဒီယာမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈကိုလည္း ခံယူသြားမည္ဟု သူ၇ဦးေရႊမန္းကိုယ္တိုင္ အတိအလင္းေျကျငာခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား မတိုင္ခင္ကလည္း ဆင္း၇ဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး အလုပ္၇ံုေဆြးေနြးပြဲမ်ား ၊နိုင္ငံစီးပြားေ၇း ဖြံ ့ျဖိဳးမႈဆိုင္၇ာ ေဆြေနြးပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္၇ြက္ခဲ့ပါတယ္။


           တျကိမ္တခါမွ မျကံုဘူးေသာအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ အစိုး၇ေခါင္းေဆာင္ သမၼတျကီး ဦးသိန္းစိန္တို့ အလြတ္သေဘာ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ နိုင္ငံစီးပြားဖြံ့့့့ျဖိဳးမႈဆိုင္၇ာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတျကီးက ျပည္ပေ၇ာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကို ျပည္ေတာ္ျပန္နိုင္ေ၇း ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ၇င္မွျဖစ္ေပၚေသာ ဆနၵအမွန္နဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျကားခဲ့သည္ကိုလည္း အားလံုးအသိပဲျဖစ္္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို့ ဖိတ္ေခၚမႈ၊ ေဆြးေနြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီး ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသူ၊ နိုင္ငံသားမ်ား နိုင္ငံသူ၊ နိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေျကာင့္ နိိုင္ငံျပင္ပသို့ ေ၇ာက္၇ွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံကို ခ်စ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမုန္းတ၇ား၊ သံသယတ၇ားမ်ား ထားေနမည့္အစား အျမင္မတူသည္မ်ား ေဘးခ်ိတ္ထားျပီး နိုင္ငံေတာ္ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေ၇းအတြက္ တဖက္တလမ္း တခန္းတက႑ကေနပါ၀င္ေဆာင္၇ြက္ျကပါက မ်ားမျကာမီအခ်ိန္တြင္ ေအးခ်မ္းျပီးစည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့  ဒီမိုကေ၇စီနိုင္ငံေတာ္ျကီး ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ယံုျကည္မိပါေတာ့တယ္ ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a Comment