Monday, 21 March 2016

အက်ဥ္းေထာင္ထဲက အလွမယ္ျပဳိင္ပဲြ


အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ရုိက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ခုိင္းေစျခင္းတုိ႔ကုိသာ ျပဳလုပ္ေနပါကစိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမည္မပာုတ္ဘဲ ရာဇဝတ္မူမ်ားကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ က်ဴးလြန္ေနမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္က်ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး အလွမယ္ျပဳိင္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ လုံျခဳံေရးကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ပါးစြာ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တာလာဗီရာဘရုစ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အလွမယ္ျပဳိင္ပဲြကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အေရာင္အေသြးစုံလင္သည့္ ဂါဝန္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ကာ ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လွပစြာဆင္ယင္ေပးခဲ့ျပီး ေတးသီခ်င္းမ်ားဖြင့္ကာ ယွဥ္ျပဳိင္ေစခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းရွိလူမူအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ကုိယ္ဘဝကုိယ္ တန္ဖုိးထားေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အလွမယ္ျပဳိင္ပဲြကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသားအေရအတြက္သည္ အဆမတန္ တုိးပြားလ်က္ရွိသည္။မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၁၄ အတြင္း အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသားသည္ ( ၅၆၇) ရာခုိင္ႏူန္းအထိ တုိးလာေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻတြင္ စတုတၳေျမာက္ အက်ဥ္းသား အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံတြင္ ထူေျပာလွေသာ ရာဇဝတ္မူမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသား ( ၆၀၀၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေနျပီး အမ်ားစုသည္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးရရွိသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။
Messenger New Journal

No comments:

Post a Comment