Sunday, 20 September 2015

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ကာလ အခ်ိန္ထပ္တိုး


 အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ခန္႔ ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည့္ အခ်ိန္ကာလကို ေအာက္တိုဘာအထိ ထပ္မံခြင့္ျပဳ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အလုပ္ခန္႔ထားၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အၿပီးခ်ဳပ္ဆိုသြားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း    ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ သည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ တစ္လအခ်ိန္ထပ္ေပးမည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။


‘‘စက္တင္ဘာတစ္လတည္း နဲ႔ မလံုေလာက္လုိ႔ ေအာက္တို ဘာကိုပါ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြပိုမိုျပဳလုပ္ ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေအာင္ ျပင္ ဆင္ခ်ိန္အျဖစ္ အခ်ိန္ထပ္ေပး မွာပါ။ အဲဒီအေတာအတြင္း မၿပီးျပတ္ရင္ မၿပီးျပတ္တဲ့စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြကို ဘာေၾကာင့္ၿပီး ျပတ္ေအာင္လုပ္၊ မလုပ္ႏိုင္လဲဆုိ တာ ေခၚေမးမယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဥပေဒပါအတုိင္း လုပ္စရာရွိတာ ေတြဆက္လုပ္သြားမယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ တစ္ရက္  လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ အျဖစ္ အစိုး ရကအတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထား သည္။ ယင္းႏႈန္းထားထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ လုပ္သား ၁၅ ဦးေအာက္ရွိ မိသား စုတစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ရန္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား ၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနၿပီး စက္႐ံုအခ်ိဳ႕၌ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရန္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

အဆုိပါစာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ ႀကိဳပို႔ယာဥ္ ကို စက္႐ံုက တာဝန္ယူမည္ဟု တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိႀကိဳ၊ ပို႔ ယာဥ္စီစဥ္ေပးမႈရပ္ဆုိင္းသြားႏုိင္သျဖင့္ အ လုပ္ရွင္က တာဝန္ယူရမည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ နားေနခ်ိန္မ်ားပါ ေပါင္းထည့္ရန္ ေတာင္းဆိုညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားရွိေနသည္။

‘‘အခ်ိဳ႕စက္႐ံုေတြကေတာ့ ညႇိညႇိႏႈိင္းႏိႈင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးၾက ၿပီ။ အခ်ိဳ႕က ညႇိႏႈိင္းမႈမျပတ္ေသး ဘူး။ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ေသးဘဲ ေျပေျပ လည္လည္နဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လည္းရွိတယ္။ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ ထပ္ေပးလိုက္ေတာ့ သိပ္အေလာ တႀကီးလုပ္စရာမလိုေတာ့တဲ့အ တြက္ ေကာင္းပါတယ္’’ဟု ေရႊ လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု မ်ားမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ ႀကိဳး စားဆဲကာလျဖစ္၍ အေရအတြက္မည္မွ်ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးစီးၿပီဆုိသည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

‘‘အျမန္ဆံုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ ရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြအ တြက္ ခုိင္မာမႈပိုရွိႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ရွင္အတြက္လည္း အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္လအခ်ိန္ထပ္တိုးေပး တာေကာင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔စက္႐ံုလည္း ညႇိတုန္းပါ’’ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ အထည္ ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္းေၾကာင့္ လကုန္ရက္၌ လခေပးေခ်ရာတြင္ အတည္ျပဳ ထားေသာ အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာႏႈန္းျဖင့္ေပးေခ်မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ လာႏုိင္သည္ဟု အလုပ္သမား အေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားက ဆုိသည္။

‘‘အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာအ တုိင္းေပး၊ မေပးဆိုတာ အလုပ္ ရွင္ေတြ တင္ျပလာတဲ့ လုပ္ခလစာ ေပးေခ်မူစာရင္းကေန ၾကည့္ၿပီး စစ္ေဆးသြားလို႔ရပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီး အလုပ္သမားေတြကလည္း သတ္မွတ္ႏႈန္းအတုိင္းမရရင္ ၿငိမ္ ေနမွာမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမား ေတြရဲ႕အသံနားေထာင္ၿပီးၾကည့္ မယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာ သည္။

အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္ သမားကို အလုပ္တစ္ခုခုခန္႔ထား ၿပီးပါက ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ဟု အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား သည္။

ထိုသို႔သတ္မွတ္ကာလအ တြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ပ်က္ကြက္ ပါက ေျခာက္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ယင္းဥပေဒ၌ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ စာခ်ဳပ္ပါစည္း ကမ္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက သံုးလထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ဟု ဆက္လက္ပါရွိသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment