Sunday, 29 March 2015

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ပါဝင္ဟု Global Witness ထုတ္ျပန္


ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားတြင္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီႏွင့္ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အဂၤလန္အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္ျပန္သည္။
လား႐ိႈးခ႐ိုင္ႏွင့္ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ လက္ရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီႏွင့္ OK ႏို႔ဆီႏွင့္ ႏို႔စိမ္း၊ လန္ဒန္ႏွင့္ ငါးသုံးလုံး စီးကရက္ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စိန္ဝတ္မႈံ ကုမၸဏီတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Global Witness အေနႏွင့္ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႔ဆုံးေမးျမန္းမႈေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၁၈ လအၾကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ “ေသနတ္မ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျ ဖစ္သည္။
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အမ်ားစုသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး အေနႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဌာနခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သည့္ ေျမယာအေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ Josie Choen က ေျပာၾကားသည္။
“႐ြာသူ႐ြာသားေတြက ေျပာခဲ့တာက ဦးျမင့္လိႈင္က ဒီေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ၿပီးေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာႀကီးကိုပါ ျမင္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္” ဟု အဆိုပါေဒသသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ၎က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားအနက္ ဧကေပါင္း ၄၆၀၀ ေက်ာ္ကို စိန္ဝတ္မႈံ ကုမၸဏီက လက္ရွိ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးလ်က္ ရွိၿပီး ဧက ၁၃၀၀ ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီသို႔ တရားမဝင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ အစိုးရစာ႐ြက္ အေထာက္အထားမ်ားကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။
စိန္ဝတ္မႈံ ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းေပါင္း ၁၁ ခု လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း Josie Choen က ဆိုသည္။
“ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ ႐ြာတစ္႐ြာက လူတခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးအနည္းအပါး ရခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကလြဲလို႔ က်န္တဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ က်န္တဲ့လူေတြ အားလုံးေလာက္နီးနီးဟာ ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွ မရခဲ့ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။
အဆိုပါ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိသူမ်ားအျဖစ္ မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည့္ ဦးေရွာက္ခ်မ္းႏွင့္ ဦးက်င္ဝမ္းတို႔ ႏွစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေျမသိမ္းဆည္းထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိန္ဝတ္မႈံ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေမာင္ျမင့္က ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ကာ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း Josie Choen က ေျပာၾကားသည္။
ယင္းအျပင္ Golbal Witness အဖြဲ႔အစည္း၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္ အပါအဝင္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ထပ္မံပါရွိသည္။
Golbal Witness အဖြဲ႔အစည္းသည္ ကမာၻတစ္ဝန္း သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ပဋိပကၡ၊ လာဘ္စားမႈ၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment