Saturday, 27 December 2014

KIA ႀကိဳးဆဲြရာ ကေနရေသာ TNLA ႐ုပ္ေသး႐ုပ္


တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕(၁၄)ဖြဲ႕ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသာ(၂) ဖြဲ႕မွာ KIA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း TNLA အဖြဲ႕ဆိုတာ အမည္ခံသာျဖစ္၍ KIA တစ္ဖြဲ႕တည္းသာ က်န္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း TNLA တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးရန္ အမွန္တကယ္ ျငင္းပယ္ ေနေသာ အဖြဲ႕မွာ KIA အဖြဲ႕သာျဖစ္ၿပီး TNLA အဖြဲ႕မွာ အမည္ခံျဖစ္သလို အင္အားလည္းမရွိ၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္လည္း ဘာမွမရွိေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရေၾကာင္း၊ သင္းကြဲအဖြဲ႕တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တကယ္တမ္း နစ္နာတာကေတာ့ ေဒသခံပေလာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ TNLA အဖြဲ႕ရဲ႕ သူမ်ား ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေျမဇာပင္ဘ၀ေရာက္ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ TNLA အဖြဲ႕ဆိုတာ အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး လူ၊ လက္နက္ အင္အား အနည္းငယ္မွ်သာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ တာမိုးညဲ စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြဟာ TNLA ရဲ႕ နယ္ေျမျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းေနရာယူ မင္းမူေနတာကေတာ့ KIA အဖြဲ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ TNLA ဆိုတာ KIA ရ႕ဲ ထားရာေန ေစရာသြားေနရတဲ့ နယ္႐ုပ္တစ္႐ုပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
KIA ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ခိုင္းသမွ် လုပ္ေနရတာျဖစ္ပါ တယ္။ ရွမ္းေျမာက္မွာ တိုက္ပြဲေတြကို ဖန္တီးၿပီး KIA က TNLA အဖြဲ႕ကို ထိုးေကၽြးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ TNLA အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုတိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားတာ TNLA အဖြဲ႕ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ ရရင္ နာမည္ႀကီးမယ္ဆိုရင္ KIA အဖြဲ႕က ၀င္ၿပီး ေနရာယူ လိုက္ တာပါ၊ ခံစရာရွိရင္ အျပစ္ပံုခ်စရာရွိရင္ TNLA အဖြဲ႕ကို လႊဲခ်တာျဖစ္ ပါတယ္။
TNLA အေနနဲ႔ KIA အတြက္ ၾသဇာခံတုိက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲေနေပမယ့္ ဘာအက်ိဳးခံစားခြင့္မွ မရပါဘူး။ KIA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကေတာ့ ဇိမ္ခံကားစီး၊ မူး႐ူးေသာက္ စားေပ်ာ္ပါးကာ ေလာကစည္းစိမ္ခံေနခ်ိန္မွာ TNLA ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခမ်ာ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ မနည္း ႐ုန္း ကန္ ေနရတာပါ။ KIA က ဆက္ေၾကးေကာက္တယ္၊ သစ္ေမွာင္ခုိ၊ ကၽြဲ/ႏြားေမွာင္ခို၊ ဘိန္းေမွာင္ခိုေတြကေန ပိုက္ဆံရၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနၾကၿပီ။ TNLA အဖြဲ႕ကေတာ့ ဘာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွ လုပ္စားစရာမရွိသလို KIA ရဲ႕ ေပးစာကမ္းစာကို စားေနရတဲ့ဘ၀ ျဖစ္ပါတယ္။
KIA ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိေနတဲ့ TNLA အဖြဲ႕အေနနဲ႔ မိေအးႏွ စ္ခါနာ ျဖစ္ေန ရပါၿပီ။ ပထမ တစ္ခုက အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ TNLA တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ က်ီးလန္႔စာစားဘ၀ ေရာက္ေန တယ္၊ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ကိုယ့္ပေလာင္တုိင္းရင္းသားေတြကို KIA က လူသစ္စုရင္လည္း TNLA က ၿငိမ္ခံၿပီး ရပ္ၾကည့္ေန႐ံုကလြဲလို႔ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။
TNLA ဟာ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ မရေသးတဲ့အဖြဲ႕ဆိုၿပီး နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ေစာေနေသာအဖြဲ႕ အျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ခံထားရပါတယ္။ TNLA အေနနဲ႔ ဘယ္လိုပဲ အေၾကာင္းျပေနပါေစ၊ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ေစခ်င္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူ႐ံုကလြဲလို႔ အျခား နည္းလမ္းမရွိပါဘူး။ ကိုယ့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းေကာင္းစားဖို႔ KIA ၾသဇာခံအျဖစ္ ဆက္လုပ္ေနဦး မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ တုိက္ပြဲေတြၾကားမွာပဲ ေျပးလႊား ပုန္းေရွာင္ရင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ဘ၀ ေရာက္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ TNLA အဖြဲ႕ေၾကာင့္ ပေလာင္ တိုင္းရင္းသား ေတြ ေျမဇာပင္ ျဖစ္ရေတာ့မွာလား ?? အဲ့ဒီအေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔အတူ TNLA ေၾကာင့္ ပေလာင္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိုင္းအိုက္ပီး

No comments:

Post a Comment