Monday, 4 November 2013

ပညာေရးသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါမည္ဆုိ

ပညာေရးသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါမည္ဆုိ
Monday, November 4, 2013

ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ (CESR) ရဲ႕ တတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ပါဝင္မယ္လုိ႔ သိရတယ္။

CESR (Comprehensive Education Sector Review) ရဲ႕ ပထမအဆင့္ အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာရွိတဲ့ ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြအားလုံးကုိ ျဖန္႔ေဝၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္စပုိင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာထြက္ရွိမယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ ပညာေရးဒါ႐ုိက္တာ Susana Galvan ကစကားျပန္မွ တစ္ဆင့္ေျပာပါတယ္။ တတိယအစီရင္ခံစာကုိေတာ့ ေရွ႕ကထုတ္ခဲ့တဲ့အစီရင္ခံစာကုိေတာ့ ေရွ႕က ထုတ္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအေပၚ အေျခခံၿပီးေထာက္ခံခ်က္ေတြေပးကာ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါရွိပါမယ္လုိ႔သိရတယ္။

CESR ကုိျမန္မာအစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကလည္း အဖဲြ႕ဝင္တစ္ခုအ ေနနဲ႔ ကူညီပံ့ပုိးၿပီး လက္တဲြေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ Kevin Mackenzie ကစကားျပန္မွွတစ္ဆင့္ ေျပာပါတယ္။ CESR ကုိအေျခခံၿပီး ဆက္လက္ကာႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ Kevin Mackenzie က 'CESR ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေန ရာမွာ အလယ္အလတ္ပဲရွိပါေသးတယ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္က မစုံလင္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိလဲ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပံ့ပုိးဖုိ႔ပဲဖိတ္ေခၚတာပါ။ CESR ကရရွိတဲ့ အခ်က္ေတြစုေဆာင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မတီအမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ဒါေတြကုိေဆြးေႏြးမွာပါ' လုိ႔ေျပာပါတယ္။

CESR နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးပုိင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းတာေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီရဲ႕ျမန္မာမွ ပညာေရးဒါ႐ုိက္တာ Susan Galvan က ေျပာပါတယ္။ CESR ကုိဆက္သြယ္ပညာ ေပးဖို႔အတြက္ အားလုံးကဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုေရးဆဲြေနၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ပညာေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

လက္ရွိမွာ CESR နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုလုပ္ေနၿပီး မၾကာခင္ ေလ့လာႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရ တယ္။

ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္
ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ (CESR) ရဲ႕ တတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ တိက်တဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ ေတြ ပါဝင္မယ္လုိ႔ သိရတယ္။


CESR (Comprehensive Education Sector Review) ရဲ႕ ပထမအဆင့္ အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာရွိတဲ့ ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြအားလုံးကုိ ျဖန္႔ေဝၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္စပုိင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာထြက္ရွိမယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ ပညာေရးဒါ႐ုိက္တာ Susana Galvan ကစကားျပန္မွ တစ္ဆင့္ေျပာပါတယ္။ တတိယအစီရင္ခံစာကုိေတာ့ ေရွ႕ကထုတ္ခဲ့တဲ့အစီရင္ခံစာကုိေတာ့ ေရွ႕က ထုတ္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအေပၚ အေျခခံၿပီးေထာက္ခံခ်က္ေတြေပးကာ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါရွိပါမယ္လုိ႔သိရတယ္။


CESR ကုိျမန္မာအစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကလည္း အဖဲြ႕ဝင္ တစ္ခုအ ေနနဲ႔ ကူညီပံ့ပုိးၿပီး လက္တဲြေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ Kevin Mackenzie ကစကားျပန္မွွတစ္ဆင့္ ေျပာပါတယ္။ CESR ကုိအေျခခံၿပီး ဆက္လက္ကာႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ Kevin Mackenzie က 'CESR ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေန ရာမွာ အလယ္အလတ္ပဲရွိပါေသးတယ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္က မစုံလင္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိလဲ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပံ့ပုိးဖုိ႔ပဲဖိတ္ေခၚတာပါ။ CESR ကရရွိတဲ့ အခ်က္ေတြစုေဆာင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ မွာ ေကာ္မတီအမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ဒါေတြကုိေဆြးေႏြးမွာပါ' လုိ႔ေျပာပါတယ္။


CESR နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးပုိင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းတာေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီရဲ႕ျမန္မာမွ ပညာေရးဒါ႐ုိက္တာ Susan Galvan က ေျပာပါတယ္။ CESR ကုိဆက္သြယ္ပညာ ေပးဖို႔အတြက္ အားလုံးကဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုေရး ဆဲြေနၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ပညာေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။


လက္ရွိမွာ CESR နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုလုပ္ေနၿပီး မၾကာခင္ ေလ့လာႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရ တယ္။


ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္

No comments:

Post a comment