Saturday, 2 November 2013

ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ သမ၀ါယမ စနစ္ေဟာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းက က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မူမ်ားကို ေရႇာင္ၿပီး အမႇန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ သူမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အၾကံျပဳ

ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ သမ၀ါယမ စနစ္ေဟာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းက က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မူမ်ားကို ေရႇာင္ၿပီး အမႇန္တကယ္ လိုအပ္ေသာသူ၊ ေခ်းေငြအသံုးျပဳၿပီး ဘ၀ျမင့္ မားေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သူကို မူအရ ဦးစားေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ျဖည့္ စြက္ရန္ပံုေငြမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ေခ်းေငြေတြကို ထုတ္ေခ်းရာမႇာ သမ၀ါယမ စနစ္ေဟာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းက က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ ငါ့ေဆြမ်ဳိးအတြက္ ဆိုတဲ့မူကို ေရႇာင္ၿပီး အမႇန္တကယ္ လိုအပ္သူေတြ၊ ေခ်းေငြကို အသံုးျပဳၿပီး ဘ၀အဆင့္ ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သူေတြကို မူအရ ဦးစားေပးရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ အၾကံျပဳ လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေနာင္ ၁၀ ႏႇစ္ေလာက္ရႇိရင္ အက်ဳိးအျမတ္ ရႇိ၊ မရႇိ၊ ေက်းရြာေတြမႇာ လုပ္ငန္းအရႇိန္အဟုန္ ရရႇိမႈ ရႇႇိ၊ မရႇိ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္'' ဟု ဦးသန္႔ဇင္က အၾကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ဦးသန္႔ဇင္က ''သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေနာက္ထပ္ခြဲေ၀မႈ က်ပ္ ၁၀၂ ဒသမ ၁၅၄ ဘီလ်ံက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ exim ဘဏ္ရဲ႕ ေခ်းေငြေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကို အေျချပဳၿပီးေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာကို ေလ့လာေတြ႕ရႇိရတယ္။ အတိုးႏႈန္း ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရမႇာျဖစ္လို႔ ေနာက္ ၁၀ ႏႇစ္ဆိုရင္ အတိုးနဲ႔အရင္း ေပါင္းရင္ ေဒၚလာ ၁၄၅ သန္း ျပန္ဆပ္ရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေဒၚလာနဲ႔ က်ပ္ေငြ လဲလႇယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမႇသာ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရႇိလာႏိုင္မႇာပါ'' ဟု ေဆြးေႏြးသည္။
အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္း၏ သာမန္မူလ ခြင့္ျပဳေငြႏႇင့္ လိုေငြ၊ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ေငြလံုးေငြရင္းမူလ ခြင့္ျပဳေငြႏႇင့္ လိုေငြက်ဳိးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရႇင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မရႇင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ရႇင္းျပႏိုင္သူကို အခ်ိန္မေရြး ေခၚယူေမးျမန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏႇင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ က အၾကံျပဳခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏႇင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီက ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမႇ သံုးစြဲေနသည့္ သံုးေငြမ်ားမႇာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈဘ၀ စီးပြားေရး ျမင့္မားလာေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး တို႔တြင္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကို အျပည့္အ၀ သံုးစြဲျခင္း ရႇိ၊ မရႇိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သင့္ေၾကာင္း၊ မူလခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ အမႇန္တကယ္ လံုေလာက္မႈ ရႇိ၊ မရႇိ၊ ေငြအသံုး ျပဳေသာ္လည္း ပစၥည္းအရည္အေသြး မႇန္ကန္မႈ ရႇိ၊ မရႇိ မ်ားကို ၾကပ္မတ္စစ္ေဆး သင့္ေၾကာင္း၊ စာရြက္ေပၚတြင္ စစ္ေဆးေန႐ံု မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး သင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႇသာ မႇန္ကန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရႇိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရႇိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳသည္။
ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အာမခံခ်က္ရႇိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဌာနမႇ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရႇိေသာ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း မ်ားကို မူ၀ါဒခ်မႇတ္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏႇင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းယူ ထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား အတြက္ ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားမႇာ မ်ားစြာႀကီးျမင့္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

Eleven

No comments:

Post a Comment