Friday, 29 March 2013

ျပည္ထဲေရးဌာနသည္ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္ရန္လိုအပ္ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားေျပာ


fdg29.3.13

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၉။
၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္တူညီသည့္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒသအသီးသီးရွိဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစုစည္းၿပီး ပဠိပကၡမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးၾကရန္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ပဠိပကၡမ်ား အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ရာတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကရန္ႏွင့္ ပဠိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္ထဲေရးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖ ရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္ထက္ျမက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုဂ်င္မီမွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
“အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူေတြကို ေဒသခံေတြက မကြ်မ္းဝင္ဘူး၊ အဲဒီလူေတြကို မျမင္ဖူးဘူး၊ လူမ်ိဳး ဘာသာကိုခြဲျခားၿပီး တိုက္ခိုက္တာမဟုတ္ဘူး၊ လူေတြကို ေနမႈထိုင္မႈေတြပ်က္သြားေအာင္၊ ထိန္းမနိုင္ သိမ္းမရေအာင္ လုပ္သြားတာ၊ မိမိေဒသမွာ ၾသဇာတကၠမႀကီးတဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေနၿပီးေတာ့ စုစုစည္းစည္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ ထားျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္ ”ဟု ကိုမင္းကိုနိုင္က မိတၳီလာၿမိဳ႕ ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဠိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ေျပာၾကားသည္။
ဘာသာတရာ အားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းသည့္ ဘာသာမ်ားျဖစ္ၿပီး ညႊန္ၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ ဘာသာ တရား အေပၚတြင္ အဓိပၸာယ္တလြဲေတြးေခၚေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔  ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ဘာသာဝင္အသီးသီး၏ ဘာသာတရားအေပၚ လြဲမွားစြာ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္း ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း မိမိ္ဘာသာအေပၚကိုးကြယ္ယံုၾကည္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစခ်င္ၿပီး ကာကြယ္ျခင္းသည္ အျခားဘာသာတရားအေပၚ မုန္းျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေပၚသင့္ေၾကာင္း၊ ဗုဒဘာသာကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာကို မန္းတီးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ ဘာသာေရးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေကာလဟာလမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ယခုျဖစ္ရပ္ မျဖစ္ေပၚခင္ ကာလတည္းကလည္း နိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး အေပၚတြင္ ထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ ထူးျခားသည္႔ ျဖစ္ရပ္ မ်ား ေပၚေပါက္ လာပါက တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အသိေပးျခင္း အျပင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းသို႔ ကာကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေနျခင္းအေပၚ မထိခိုက္ေစျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ မေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလဲ ကိုမင္းကိုနိုင္ မွ ေျပာၾကားသည္။
မည္သည့္ဘက္မွ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္မႈ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ဟု အၾကမ္းဖက္သူမ်ား က ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္ကို သာမာန္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ၾကားသိ ေနေသာ္လည္း တစ္စံုတရာ တားဆီး အေရးယူနိုင္ျခင္းမရွိျခင္းမွာ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပဠိပကၡ ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္း ထိေရာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရိုးရိုးအရပ္သား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပင္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္၍ လမ္းတြင္တားဆီး ထားနိုင္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အင္အားမ်ားကို ခြဲေဝသံုးစြဲၿပီး ယခုျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတင္းရယူ၊ ေဖာ္ထုတ္၊ တားဆီးရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကလည္း ျပည္ထဲေရးဌာန၏ ပဠိပကၡေျဖရွင္းနိုင္စြမ္း ထိေရာက္မႈ အားနည္းျခင္းအေပၚ ၎၏ အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။
မြတ္ဆလင္ မိသားစုမ်ားအား သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ မိသားစုလိုက္ အေျမာက္အမ်ား ကူညီ ကယ္တင္ထားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီးသည့္အမႈ ေသးေစရန္၊ ေသးသည့္အမႈကို ပေပ်ာက္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ ျပႆနာမ်ားအား ပိုမို ရႈပ္ေထြးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မွာ ျပည္တြင္း အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရာ မေရာက္ဘဲ ျပႆနာကို ပိုမိိုရႈပ္ေထြးေစရန္ ေဖာ္ျပေနျခင္း ကို ျပည္တြင္းရွိ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ား၊ ၾသဇာတိကၠမ ရွိသည့္ သတင္းဌာန မ်ားမွ သတင္းမွန္ကို ျပန္လည္တင္ျပေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သတင္းမီဒီယာ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေသြးသံရဲရဲ သတင္းမ်ားကို တင္ျပျခင္းကို ပိုမို စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီရိုင္းပင္း၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာသတင္းမ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ မိမိနိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ရာ ေရာက္ေစနိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တင္ျပေနျခင္းမွာ ျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္အေပၚ သက္ေရာက္ေစနိုင္သျဖင့္ မီဒီယာ သတင္းတင္ျပမႈမ်ားကို တာဝန္ယူသင့္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။
၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ နိုင္ငံသားျဖစ္ပါက လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူ ညီမွ်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးကိုကိုႀကီးမွ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မူဝါဒအရ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တလမ္းမွ ကူညီနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမွာ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ မူဝါဒကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သလို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ရွိေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားဘက္တြင္ အစဥ္အၿမဲရွိေန မည္ကို ျပ သျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုဂ်င္မီ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
From...ျမန္မာ့ေခတ္
ေဝယံ
Share on Facebook

No comments:

Post a Comment