Wednesday, 16 January 2013

ျမတ္ဗုဒၶ ဟု အမည္နာမေရးထုိးထားေသာဓါးလက္နက္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းေရာက္ရွိ

Photo: ျမတ္ဗုဒၶ ဟု အမည္နာမေရးထုိးထားေသာဓါးလက္နက္မ်ား
ေစ်းကြက္အတြင္းေရာက္ရွိ
Wednesday, January 16, 2013

ခလုတ္ဓါးတစ္ေခ်ာင္း၏ BRAND တံဆိပ္ကို ျမတ္ဗုဒၶ၏  အမည္နာမွျဖင္႔ မဖြယ္မရာေရးထိုးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စတိုးဆိုင္မ်ား လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္
ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရ၍ ေတြ႕ျမင္သူ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ ျဖစ္ေနရေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါအလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိႏို္င္ေသာဓါးလက္နက္ကို ထိုင္းႏို္င္ငံလုပ္
လိုလို တရုတ္ႏို္င္ငံလုပ္လိုလုိ ေျပာဆိုေရာင္းခ်ေနၾကသည္။

ဆင္ျခင္တိုင္းထြာ ႏိုင္သူအခ်ိဳ႕ ကမူ တရုတ္ကဗုဒၶဘာသာဆိုေတာ႔ ဒီလုိသာသနာ ညႈိးႏြမ္းေစမည္႔အလုပ္ကို လုပ္မလုပ္ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
လည္း..ဗုဒၶယာဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရိုေသေသာႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေန
ေသာေၾကာင္႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု သုံးသပ္သူမ်ားလည္းရွိေနသည္။

BRAND ဟူေသာအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ ဓားအသြားအနက္ေရာင္ေပၚတြင္ အလြယ္တကူမဖ်က္ႏုိင္ရန္ထင္ထင္ရွားရွား ေရးထိုးထားသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရျပီးလက္ကို္င္ရိုးေပၚတြင္ ပုတီးႏွင္႔ ဘုန္းၾကီးပုံကိုပါ ရိုက္ႏွိပ္ပါရွိသည္။

ဓားအသြား၅ လက္မခန္႕ႏွင္႔ လက္ကိုင္ရိုးမွာလည္း ၅ လက္မခန္႕
ရွိသည္။ဓားအသြားအနက္ေရာင္ႏွင္႔လက္ကိုင္ရိုးမွာအနီေရာင္ျဖစ္သည္။
ေရာင္းေစ်းမွာ ဓားတစ္ေခ်ာင္းလွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ခန္႕ရွိေၾကာင္း ၀ယ္ယူခဲ႔သူ
တစ္ဦးကေျပာသည္။

ဥယ်ာဥ္မႈး
The Hot News
ခလုတ္ဓါးတစ္ေခ်ာင္း၏ BRAND တံဆိပ္ကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ အမည္နာမွျဖင္႔ မဖြယ္မရာေရးထိုးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စတိုးဆိုင္မ်ား လမ္းေဘးေစ်း ဆိုင္ မ်ားတြင္ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရ၍ ေတြ႕ျမင္သူ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ား စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ ျဖစ္ေနရေၾကာင္းသိရွိရသည္။
အဆိုပါအလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိႏို္င္ေသာဓါးလက္နက္ကိုထိုင္းႏို္င္ငံလုပ္
လိုလို တရုတ္ႏို္င္ငံလုပ္လိုလုိ ေျပာဆိုေရာင္းခ်ေနၾကသည္။

ဆင္ျခင္တိုင္းထြာ ႏိုင္သူအခ်ိဳ႕ ကမူ တရုတ္ကဗုဒၶဘာသာဆိုေတာ႔ ဒီလုိသာသနာ ညႈိးႏြမ္းေစမည္႔အလုပ္ကို လုပ္မလုပ္ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္လည္း.. ဗုဒၶယာဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရိုေသေသာႏုိင္ငံ တစ္ ခုျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ မျဖစ္ႏုိင္ ဟု သုံးသပ္သူမ်ားလည္းရွိေနသည္။

BRAND ဟူေသာအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ ဓားအသြားအနက္ေရာင္ေပၚတြင္ အလြယ္တကူ မဖ်က္ႏုိင္ရန္ ထင္ထင္ရွားရွား ေရးထိုးထားသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရျပီးလက္ကို္င္ရိုးေပၚတြင္ ပုတီးႏွင္႔ ဘုန္းၾကီးပုံကိုပါ ရိုက္ႏွိပ္ ပါရွိသည္။

ဓားအသြား၅ လက္မခန္႕ႏွင္႔ လက္ကိုင္ရိုးမွာလည္း ၅ လက္မခန္႕ ရွိသည္။ ဓားအသြား အနက္ေရာင္ႏွင္ ႔လက္ကိုင္ရိုးမွာအနီေရာင္ျဖစ္သည္။ေရာင္းေစ်းမွာ ဓားတစ္ေခ်ာင္းလွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ခန္႕ရွိေၾကာင္း ၀ယ္ယူ ခဲ႔သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

The Hot News

No comments:

Post a Comment