Thursday, 17 March 2016

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန ၁၀ ခု ဖ်က္သိမ္းမည္

NLD အစိုးရသစ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ ၀န္ၾကီးဌာန ၃၆ ခုအနက္ ၁၀ ခုကို ဖ်က္သိမ္းျပီး အျခား၀န္ၾကီးဌာန ၁၂ ခုကို ေျခာက္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ထားရွိမည့္ ၀န္ၾကီးဌာန အေရအတြက္ႏွင့္ ၀န္ၾကီးစာရင္းကို သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ယေန႔ (မတ္ ၁၇ ရက္) တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျပီးေနာက္ အဆိုပါ စာရင္း ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဖ်က္သိမ္းမည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန ငါးခုတို႔ ျဖစ္ပါသည္။


ေပါင္းစည္းမည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနကို ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနကို ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာနကို စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ၾကီးဌာနကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ၾကီးဌာနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနကို လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာနကို ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀န္ၾကီးဌာနျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏွစ္ခုေပါင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။
အသစ္အေနျဖင့္ သီးျခားေပၚထြက္လာမည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန ျဖစ္ျပီး ယခင္သမၼရံုး၀န္ၾကီးဌာန ေျခာက္ခုကို ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခု အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment