Tuesday, 15 September 2015

ရက္ ၆၀ ေတာ္လွန္ေရး


၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းကိုစတင္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ေန႔ျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွာပဲအင္အားႀကီးပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕အလွျပယာဥ္ေတြ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕လမ္းမထက္မွာစတင္ျမင္ေတြ႕ၾကရၿပီး ပါတီဝင္ေတြဟာလည္း ဆိုင္းဘုတ္ေတြလႊင့္ကိုင္လို႔ မိမိတို႔ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ စတင္အသက္ဝင္လာတာကိုျပည္သူအမ်ားသတိျပဳမိခဲ့ၾကပါတယ္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ကို ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီကေန ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္ ည ၁၂ နာရီအထိ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့အတြက္ အဲဒီရက္၆၀ အတြင္းမွာ ပါတီအသီးသီးက မိမိတို႔ပါတီ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အမတ္ေလာင္းေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီ ျဖစ္သလိုတစ္ သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္းမ်ားကလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္က အမတ္ ေလာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ (တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း အပါအဝင္)ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအမတ္ေလာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ဟာ ဒီရက္ ၆၀ အတြင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ မဲ ဆႏၵနယ္ေတြက ျပည္သူေတြထံ ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ မိမိတုိ႔ ဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္ လိုမ်ဳိးရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္ထဲကိုဝင္ေရာက္မယ္၊ ျပည္ သူလူထုအတြက္ ဘာေတြကိုလုပ္ ေဆာင္ေပးသြားမယ္ဆိုတဲ့ ကတိ ကဝတ္မ်ားစြာနဲ႔အတူ ျပည္သူထံ က မဲရရွိေရးႀကိဳးစားၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အမတ္ေလာင္းေတြ ရဲ႕ အဓိကပစ္မွတ္က ျပည္သူလူ ထုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာပိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထားပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဆႏၵျပင္းျပ ၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို လိုလားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ေပၚ ထြက္လာေစဖို႔ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္၊ ဆႏၵမ်ားျပင္းထန္ေနတာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျပည္သူ႔အ က်ဳိးကိုလိုလားတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းသြားႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ အဆင့္ထိ ျပည္သူအမ်ားစု ရည္မွန္းခ်က္ထားၾကပါတယ္။

အဲဒီအတြက္လည္း ပါတီကို ၾကည့္ၿပီး မဲေပးမလား။ လူကို ၾကည့္ၿပီးမဲေပးမလားဆိုတဲ့ အား ၿပိဳင္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ပါတီကုိ ၾကည့္ၿပီးမဲေပးဖို႔ဆုိတဲ့စကားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားထားခဲ့သလို သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ၾကည့္ၿပီး မဲေပးဖို႔ဆိုတဲ့စကားကိုဆိုထားပါတယ္။ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးမလား။ အမတ္ေလာင္းကိုၾကည့္ၿပီးမဲေပးမလားဆိုတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆဲဗင္းေဒးသတင္းစာကလည္း အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီစစ္တမ္းကို ၾသဂုတ္၂၃ ရက္ကစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးမယ္ဆိုသူက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိၿပီး လူကိုၾကည့္ၿပီးမဲေပးမယ္ဆိုသူက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့အေျဖကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီစစ္တမ္းမွာ ေျဖဆုိခဲ့သူ ေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ကိုမ်ဳိး ေအာင္ဆိုသူေျပာဆုိထားတဲ့ မွတ္ ခ်က္တစ္ခုကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပ ေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ‘‘ပါတီကိုၾကည့္ၿပီးမဲေပးမွာ။ ႏွစ္ ၆၀ ကြၽန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးသြားရင္းၿပီး ၿပီ’’ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုဟာလည္း ကိုမ်ဳိး ေအာင္လို ခံစားမႈမ်ဳိးရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ ေခါင္းေထာင္လာမွာကို စိုးရိမ္ၾက ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုး ဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ မဲေပးရာမွာ လူ (အမတ္ေလာင္း)အခ်ဳိ႕ကုိ ၾကည့္ ဖို႔လုိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသူမ်ား ကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ထပ္မံဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ စာရင္းသြင္းထားတဲ့ လက္ရွိလႊတ္ ေတာ္တြင္းက အမတ္မ်ားနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းက ဝန္ႀကီးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာ လတုန္းက မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမတ္ေလာင္း ျဖစ္တဲ့ အခုလႊတ္ေတာ္တြင္းက အမတ္ေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြဟာ ဘယ္လိုမ်ဳိးစကားေတြ ဘယ္လို မ်ဳိး ကတိကဝတ္ေတြကို ဆိုခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ရင္ထဲက မဲတစ္ျပားကို ရ ယူသြားခဲ့သလဲ။ အဲဒီအမတ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာအႏုိင္ရရွိသြား ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိး ကို ဘာေတြလုပ္ေပးခဲ့သလဲ၊ ေပး ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြအေပၚမွာ ေကာ ဘယ္ေလာက္အထိ တည္ခဲ့ သလဲဆုိတဲ့ တိုင္းတာမႈနဲ႔ လာ မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဲဒီအမတ္ ကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္သင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပါတီကိုၾကည့္ မလား။ လူကိုၾကည့္မလားဆိုတဲ့ အားၿပိဳင္မႈမွာေတာ့ လက္ရွိလႊတ္ ေတာ္အမတ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူကိုၾကည့္ဖို႔လိုမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္တာကာလ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ပိုင္းကစလို႔ မိမိကိုယ္စားျပဳခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ဘက္ကို ေရာက္မလာ ေတာ့တဲ့ အမတ္ေတြလႊတ္ေတာ္ ထဲမွာရွိပါတယ္။ မိမိမဲဆႏၵနယ္ တြင္းက ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းေမး ျမန္းျခင္းမျပဳႏုိင္ခဲ့တဲ့အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိပါတယ္။ ျပည္ သူ႔အက်ဳိးကို မ်က္ကြယ္ျပဳထား တတ္တဲ့ အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာရွိပါတယ္။ လာမယ့္လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးဖို႔ မထိုက္တန္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးႏွစ္မွတစ္ႀကိမ္သာ ျပည္သူကိုသတိရတတ္၊ ေစတနာထားတတ္တဲ့ အမတ္ေတြကေတာ့လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းဆိုတာထက္ ေရြးပယ္ခံရျခင္းနဲ႔သာ ထိုက္တန္သူ မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ အမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ကာလ ရက္ ၆၀ ဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ေတာ့ မိမိတို႔ထံ ေရာက္ရွိလာမယ့္ အမတ္ေတြဟာ မိမိတို႔အက်ဳိးကိုလိုလားမယ့္သူဟုတ္၊ မဟုတ္၊ မိမိတို႔ရင္ထဲကမဲတစ္ျပားနဲ႔ ထိုက္တန္သူဟုတ္၊ မဟုတ္စိစစ္ၿပီး မထိုက္တန္သူမ်ားကုိ ျပတ္သားတဲ့စိတ္နဲ႔ ဖယ္ရွားပစ္ရမယ့္ကာလ၊ တားဆီး ေတာ္လွန္ရမယ့္ကာလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။။
ေဂ်ၿငိမ္း
7 day

No comments:

Post a Comment