Sunday, 27 September 2015

မိမိႏိုင္ငံ ေကာင္းစားေရးကို ဦးထိပ္ထားႏိုင္ၾကေစဖို႔

ခုတေလာ မဲဆြယ္ေနၾကသည့္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း သတင္းေတြ နားမ ဆန္႔ေအာင္ ၾကားေနၾကရသည္။

တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းေတြက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ တားရဆီးရသည့္ သ႑ာန္မ်ိဳးေတြ လည္း ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဟန္႔တားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးေတြလည္း ရွိသည္။ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူအခ်ိဳ႕က မလိုလားသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ အသြင္မ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ လူလံုးမျပဘဲ ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေအာင္ လုပ္ႀကံသည့္ လုပ္နည္းပံုဟန္မ်ိဳးလည္း ရွိေသးသည္။

ပါတီ ကိုယ္စားျပဳသူတို႔က မိမိတို႔ပါတီ အႏိုင္ရေရး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တုိ႔ကလည္း မိမိတို႔ အႏိုင္ရေရး ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ ည ၁၂ နာရီအထိ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ စည္း႐ံုးၾကရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူတို႔က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျဖစ္ေစ၊ ပုန္းလွ်ိဳး ကြယ္လွ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔ပင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစကာမူ ေႏွာက္ယွက္ခံရသူတို႔ကို ထိခိုက္ေလ ျပည္သူ က ခံရသူကို သနားကာ ေမတၱာပိုထားေလ ျဖစ္မည္သာ။

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းတင္ျပႏို္င္မႈ အားေကာင္းျမန္ဆန္လာျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၏ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္မႈ အထူးျမင့္မားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဲဆြယ္မႈသတင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ သတင္းတို႔မွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူတို႔ထံ စီးဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအထဲ၌ သတင္းမွားမ်ား၊ ပံုဖ်က္သတင္းမ်ားကို ေတာ့ ျပည္သူတို႔ သတိျပဳရန္ လိုေၾကာင္း အထူးေျပာရန္ မလိုေတာ့ေခ်။

ဤေနရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူမ်ား သတိရွိရမည္မွာ ထိုသို႔ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖင့္ မိမိက အႏို္င္မရလိုက္ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းကိုသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ကာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရပါမွ ပိုမို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသြားေစမည့္ သေဘာတရား ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိက ပ်က္စီးေစလုိမွ တစ္ဘက္က ပိုမုိ ျဖစ္ထြန္းသြားႏိုင္သည့္ နိယာမသေဘာကို ဆိုလိုသည္။

တဖန္ ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ညစ္ပတ္စိတ္ျဖင့္ မျပဳမိၾကဖို႔ အထူး အေရးႀကီး သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေစလိုေသာ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကမည္ဆိုက ေအာက္တန္း ေနာက္တန္းက်ကာ အဘက္ဘက္၌ ယိုယြင္း ေနသည့္ မိမိေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးကို အားေပးရာေရာက္ၿပီး မိမိပါ “ကၽြဲကူး ေရပါ” ပါသြားေအာင္ စဥ္းစားသင့္ၾကသည္။

မိမိတို႔ မဲမရမည္သိလ်က္ မဲေပးႏို္င္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ရေအာင္ ကူညီသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးမွာ အလြန္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ထိုစိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ပြင့္လန္းလာေအာင္၊ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔လာေအာင္ အားလံုး ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္သင့္ၾကသည္။

မိမိမဲဆြယ္ရမည့္ အရပ္ေဒသ၌ မိမိေတာ့ စိတ္တိုင္းက် မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ရေစ၊ မိမိၿပိဳင္ဘက္ ကိုေတာ့ အခက္ေတြ႔ေစဆိုသည့္ စိတ္ထားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပါက ထိုသူကို ျပည္သူက မည္သို႔ သေဘာထားမည္ ဆိုသည္ကို ေဗဒင္ေမးလွ်င္ပင္ ဆန္ကုန္ပါဦးမည္။

အခ်ဳပ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရင္ထဲအသည္းထဲက လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ လက္ခံ ေဖာ္ထုတ္လုိသူ တုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔၊ ၿပိဳင္ဘက္ကို မတရားနည္းျဖင့္ အႏိုင္အထက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဘက္ကသာ အားသာသြားမည္ကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္ မိမိ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္မလား၊ မိမိအက်ိဳးကို ေဆာင္ယူမလား စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္ သင့္လွပါေၾကာင္း အသိတရား လက္ကိုင္ထားႏိုင္ၾကေစဖို႔ ေရးသားအပ္ပါသည္။

‪mizzima‬

No comments:

Post a Comment