Thursday, 23 July 2015

"သိပ္လည္း အိုဗာတင္း မျဖစ္ၾကပါနဲ႔ မိတ္ေဆြတို႔"

ျပည္တြင္းမွာ ေနေနတဲ့ ဒီမိုဆို သူေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကေဒၚစုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုလို လူမ်ိဳးဟာ ကမၻာမွာ ျမန္မာမွာပဲ ရွိေနတယ္ ထင္ေနၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏိုဘယ္ဆိုတာ ႀကီးကုိယူရမွာရွက္လို႔ ျငင္းခဲ့ၾကတဲ့ ပထမဆုံး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ရဲ႕ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသား လီဒတ္တို (Le Duc Tho:1973) အ ေၾကာင္းမသိၾကရွာဘူး။ႏိုဘယ္ဆုယူၿပီး မိမိရဲ႕ေနာင္ေတာ္ေတြ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အင္အားလြန္ႏိုင္ငံႀကီး ကိုၿဖိဳခြဲလိုက္တဲ့ ဆိုဗီယက္သမတ မီေခး ေဂၚဗာေခ်ာ့ႀကီး အေၾကာင္းနားမလည္ရွာဘူး။ႏိုဗယ္ဆိုတာနဲ႔ တကမာၻလုံး တက္မက္မယ္ထင္ေနတဲ့ သူေတြခဗ်ာ ႏိုဗယ္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့သူ ေျခာက္ ဦးရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရိွမႈ မရိွ ရွာဘူး။ (Boris Pasternak(1958) ,Jean-Paul Sartre(1964), Le Duc Tho(1973), Richard Kuhn, Adolf Butenandt and Gerhard Domagk)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုစီးပြားအရတာ ခ်စ္တဲ့သူတို႔ ခဗ်ာ ကမာၻေပၚမွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ တျခားႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေတြျဖစ္တဲ့ လီနင္၊ေဒါက္တာ ဆြန္ယက္
ဆင္၊ ဟိုးေဆးရီးေဇာ္၊ ဟိုခ်ီမင္း၊ ဂႏၵီ၊ ေခ်ေဂြဗားရား တို႕အေၾကာင္းမသိၾကေတာ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ရွိတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြကို ေလးစားရေကာင္းမွန္းမသိၾကဘူး။ အမ်ိဳး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေတြရဲ႕ အေျခခံ အရည္ခ်င္း ေတြကဘာလဲ မသိရွာဘဲ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးအကြက္ အရေပး ေနတဲ့ ႏိုဘယ္ႀကီးက အမ်ိဳးသား ေခါင္း ေဆာင္ရဲ႕ အရည္းေသြးထင္ေန ရွာတယ္။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို သူမ်ိဳးႏိုဘယ္မရ ေပမဲ့ အာဖဂန္ မွာျပည္သူေတြေသ ေၾကေအာင္ အမိန္႔ေပးစစ္တိုက္ ေနတဲ့ Obama ကို 2009 မွာႏိုဘယ္ ေပးတဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕ ရဲ႕ ဘက္လိုက္မႈေတြ ကိုလဲ မသိရွာ သလို Obama ကိုတိုင္ရွက္ေဒါသနဲ႔ အဖားလြန္ တဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲကို ဆုယူပြဲမွာ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းေတာင္ မေျပာခဲ့တာ သူတို႔သ ေတြမသိ ရွာဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆို တာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြးေပးတဲ့ ရည္႐ြယ္ ခ်က္ကိုမ ေလ့လာနားမလည္ႏိုင္ဘူး။ Yasser Arafat ပင္ အေမရိကန္ အလို ရိွက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္ဆိုတာ မသိရွာဘူး။
BBC VOA ေလာက္နားေထာင္ရင္ ကမာၻ ႀကီးအေၾကာင္းသိၿပီ ထင္ၿပီးေႂကြး ၅သိန္း တင္လို႔ လွည့္ေအာ္သူေတြ ခဗ်ာကမာၻ ေႂကြးၿမီအထူဆုံး ႏိုင္ငံေတြထဲ အေမရိကန္ ပါေနတာ မသိရွာဘူး။ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုတာ ကို ပါးစပ္က ေအာ္ေနေပမဲ့ လူ႔အခြင့္ေရး မလိုက္နာတဲ့ Islam ႏိုင္ငံေတြ ကုလလူ႔အ ခြင့္ေရးေကာ္မရွင္မွာ အဓိကထိန္းထားတာ ေတြမသိဘူး။
ကိုယ့္တိုင္းျပည္စီမံကိန္း ကကမာၻပတ္ဝန္း က်င္စံႏႈန္းနဲ႔ ညီမညီကို ဂ်ပန္ပညာရွင္ေတြ စစ္ေဆးၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ျပည္တြင္းကဆရာႀကီးေတြက ဂ်ပန္ငလ်င္မွာ အႏုျမဴယို႔စိမ့္ တဲ့ဓာတ္အားေပး စက္ရုံေတြ ကို ကမာၻက ကန္႔ကြက္တဲ့ၾကားက ဂ်ပန္ေတြ သူတို႔အက်ိဳး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား အတြက္ဆက္လုပ္ေနတာ မသိသလို အႏၲာရယ္ အႀကီးဆုံးအႏုျမဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံအမ်ား ဆုံးပိုင္တာ အေမရိကန္ဆို တာမသိရွာဘူး။
ႂကြယ္ဝတဲ့အေမရိကန္က အကူညီ အေထာက္ပံ ရရင္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ခ်မ္းသာ မယ္ထင္ေနတဲ့ သူတို႔ခဗ်ာ အာရွက ေတာင္ကိုးရီးယာ၊ဂ်ပန္နဲ႔ ထိုင္ဝမ္ ခဗ်ာႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ကို ဆပ္ေၾကးေပးေနရ လို႔ သူတို႔ တိုင္းျပည္ေတြ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္တာ မသိရွာဘူး။ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္က အေမရိကန္တပ္ေတြ အဆီရစ္ေနတာ ကိုေဒသခံေတြ မေက်နပ္လို႔ ရုပ္ သိမ္းေစခ်င္ေပ မဲ့ ငပြႀကီးက တပ္ေတြ ဆပ္ေၾကးရ အဆီရစ္ေနတာ မရုပ္ခ်င္လို႔ ေဒသ တြင္းျပသနာ မ်ိဳးစုံဖန္တီးေနတာ သိလ်က္ နဲ႔ ခံေနရတာ ျမန္မာျပည္တြင္းက ဒီမိုေတြ မသိရွာဘူး။ Okinawa ဂ်ပန္က်ြန္းက ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသူေတြက္ို အေမရိကန္ စစ္တပ္ မဒိန္းက်င့္တိုင္း ဂ်ပန္ေျမ မွာဂ်ပန္ဥပဒနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရဘဲ အေမရိကန္ကို လႊဲေပး ေနရရွာတဲ့ ဂ်ပန္ေတြ ခံစားးခ်က္ကို ဒီမို ဆိုသူေတြ မသိဘူး။
အိုဗာတင္းလုပ္ၿပီး ေလ်ွာက္ေအာ္ေနမဲ့ အစား ကမာၻအေျခေနကို အမွန္တ္ိုင္း ေလ့လာၿပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳးလက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္မွာသာ ျပည္သူအားလုံး အက်ိဳး ရိွမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္ရာပါတီ ကိုအားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ကမာၻေရးရာ အျဖစ္ပ်က္ကေတာ့ အမွန္သိဘို႔ လိုပါတယ္။
Reference:
Le Duc Tho Biography

No comments:

Post a Comment