Saturday, 26 July 2014

PR စနစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးရက္တိုင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ


ပီအာ စနစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ သုံးရက္တိုင္တိုင္ေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ နိုင္ေရး ပီအာစနစ္က်င့္သုံးေရးအဆို အား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၇ ဦးမွ တင္ျပ ထား ျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ကိုယ္စား လွယ္ဦးေရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္တို႔ ေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္ သူ ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္၏သ ေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ ယင္းကဲ့ သို႔ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''ကန႔္ကြက္ေဆြးေႏြးမယ့္သူနဲ႔ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမယ့္သူ မၽွေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။


PR စနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးပါ က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဆန႔္ က်င္ရာ၊ ေက်ာ္လြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစနိုင္ေၾကာင္း တိုင္း ရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
''ေလာေလာဆယ္ ေရြးေကာက္ ပြဲစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမယ္ဆို ရင္ ပထမဦးစြာ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္နဲ႔ညီေအာင္ အေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို အရင္ျပင္ဖို႔လိုလိမ့္မယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ အဲလိုျပင္ၿပီးမွသာ လၽွင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္ခု ကို ကူးေျပာင္း ဖို႔ မွန္ကန္တယ္လို႔ယူဆပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တျခား ေနရာေတြမွာေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ဟာ နိုင္ငံရဲ့ အႀကီးဆုံး ၊ နိုင္ငံမွာစြမ္း အားပါဝါအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဒီအေျခခံဥပေဒႀကီးကိုေက်ာ္ ျဖတ္လို႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ တစ္ခုခု ျပ႒ာန္း မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္နိုင္တာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီအေျခခံ ဥပေဒႀကီးကို အရင္ျပင္ၾကရေအာင္ လို႔တင္ျပ လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒနိုင္ငံေတာ္ရဲ့အေျခခံ မူေတြမွာၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ ငံမွာ အဓိကေဖာ္ျပေန တာ ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးကို အေျခခံဥပေဒမွာလဲ အေလး ထားၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အေန နဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း တိုင္းရင္သားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အတြက္ အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္ ေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခု လိုေရြးေကာက္ ပြဲစနစ္ပုံစံေျပာင္း လဲ ျခင္းျဖင့္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးနဲ႔ ေနရာ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နားမလည္ နိုင္လို႔၊ သေဘာ မေပါက္နိုင္လို႔မျဖစ္ သင့္ တာေတြျဖစ္ နိုင္ တဲ့ အေျခေတာင္ ရွိေကာင္းရွိလာနိုင္ပါတယ္။ အဲလိုျဖစ္ လာရင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈကို ထိခိုက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ ဒီ PR စနစ္ဟာ အခ်ိန္ ယူေလ့လာသင္ၾကားၿပီး ဥပေဒညီ ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလၽွင္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔က်င့္သုံးရင္ ပိုၿပီးကၽြန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ယူ ဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ PR စနစ္ကို ေလာေလာ ဆယ္အေနနဲ႔ မက်င့္သုံး ေသးဘဲနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနအရဘဲ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့သြားရင္ ပိုၿပီးေတာ့ နိုင္ငံအတြက္အက်ိဳးရွိ မယ္''ဟု ဖလန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခြန္မိန္းက တင္ျပခဲ့ သည္။
ပီအာစနစ္ က်င့္သုံးေရးအား သေဘာမတူသည့္အတြက္ ပီအာ စနစ္က်င့္သုံးေရးအဆိုအား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ သည့္ ဇူလိုင္ ၂၄ရက္တြင္ကန႔္ကြက္ခဲ့သည့္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မတက္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားသည္ ယေန႔က်င္း ပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအား ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့ ျခင္းမရွိသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေဒၚနန္းဝါႏု က ''နဂိုကတည္းက ဒီစနစ္ကို ကန႔္ ကြက္ခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္မတက္ဘဲ နဲ႔လဲ ကန႔္ကြက္ခဲ့တယ္။ ပီအာစနစ္ ကို ကန႔္ကြက္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုကိုလဲ ေဆြးေႏြးစရာမလိုဘူးလို႔ ထင္လို႔ပါ''ဟု ေျပာသည္။
ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္မွ လည္း ''ဥပေဒတစ္ခုဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒႏွင့္မဆန႔္က်င္မွသာ အာ ဏာသက္ေရာက္ မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပ ေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနိုင္ငံေတာ္အ ေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ အေလးျပဳေဆာင္ ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳသူ သည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ မျဖစ္ေစရန္ မေမ့မေလ်ာ့ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔နိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္ တြယ္ေရး ႀကိဳး စားေန ၾကတဲ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒီမို ကေရစီအျမစ္ဖယ္ေရးမျဖစ္ေစဖို႔ သ တိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတို႔ကိုလဲ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမရွိေစရန္ အေလးအနက္ထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ သတိႀကီးစြားထားၿပီးဆုံးျဖတ္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ဒီေန႔ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ဟာ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့အနာဂတ္လဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္း ေသာက္ ျပည္ေထာင္စု သားမ်ားရဲ့ ဘဝကံၾကမၼာလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဤလႊတ္ ေတာ္ႀကီးရဲ့သမိုင္းပုံရိပ္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စား လွယ္မ်ားရဲ့ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရတဲ့ သမိုင္းမွတ္ တိုင္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြး ေႏြရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၄ရဦးစာရင္းတင္ထား ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ၆မိနစ္သာရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔အစည္း အေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝဦးမွေဆြးေႏြခဲ့ၾကသည္။
''အခု PR စနစ္ကို လုပ္လို႔မို႔ ပါ တီမ်ားလာမယ္လို႔ တစ္ထစ္ခ်မတြက္ ထားပါနဲ႔။ ကၽြန္မတို႔ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေနၿပီး ဥပေဒေတြထြက္ လာဦးမယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ မဲဆႏၵ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အနည္း ဆုံးလာဦးမယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္မတို႔ရ ၿပီးသားအခြင့္အေရးမွာပါ အဲဒီပါတီ ငယ္က ဆုံးရႈံးမွာ။ အခု ကၽြန္မတို႔တိုင္း ရင္သားပါတီေတြအစုံရွိတယ္။ ဘယ္ ေလာက္နည္းေန ပါေစ။ လူနည္းစုအ နည္းဆုံးျဖစ္တဲ့ လူနည္းစုတစ္ခုက အစ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူကကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လို႔ရတယ္။ တစ္နိုင္ငံလုံးနဲ႔ လႊမ္းျခဳံလိုက္မယ္ ဆို ရင္ အဲဒီရထားတဲ့ဟာေတာင္မွ ရာခိုင္ ႏႈန္းအားျဖင့္ နည္းသြားေလ်ာ့သြားၿပီး ေတာ့မွ ရၿပီး သား အခြင့္ အေရးကိုဆုံး ရႈံးမွာ၊ အင္မတန္အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ လူနည္းစုေတြအတြက္ ပါတီငယ္ေတြ အတြက္ ဒါေၾကာင့္ မိုလို႔ သာ ဒီမွာရွိေန တဲ့လူမ်ိဳးစုအားလုံးက ကၽြန္မတို႔ဒီလႊတ္ ေတာ္မွာ ဒီအဆိုမေဆြးေႏြးခင္ကတည္း ကိုက လက္မွတ္ေတြ ထိုး ယူၿပီးေတာ့ မွ ပါတီအစုံ တိုင္းရင္းသားပါတီအစုံက ေနၿပီးေတာ့မွ ဥကၠ႒ဆီလက္မွတ္ထိုး တင္ၿပီးသား။ သူတို႔လက္မခံဘူးဆို တဲ့ဟာ ကို ဒီ စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တ ကယ္လို႔မ်ား ကၽြန္မတို႔ကလႊတ္ေတာ္ မွာ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ သည္ဖြဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကေန တင္းတင္းက်ပ္ က်ပ္နဲ႔ ကန႔္ကြက္ထားပါရက္နဲ႔ ဒါကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန႔္က်င္ ၿပီးေတာ့လုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္နဲ႔ ေတာ့ ကၽြန္မ မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ နံပါတ္ (၁) အေရးႀကီးဆုံးဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ေစလိုပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးမွသာလၽွင္ ဒီဥပေဒနဲ႔အညီ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမွာ ပါ။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲ နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခ ခံဥပေဒကလဲ မလုပ္ရပါဘူးလို႔ေျပာ ထားပါရက္နဲ႔ ဇြတ္ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕ က ေန ေကာ္မ တီေကာ္မ ရွင္ေတြဖြဲ႕ၿပီး ဒီဥပေဒၾကမ္းကိုေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ သိပ္ကို ဥပေဒကိုမေလးစားတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ႀကီးျဖစ္ လာ မွာေတာ့ စိုးရိမ္ပါ တယ္''ဟု တံတားဦးမဲဆႏၵနယ္မွျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က သတင္းေထာက္မ်ားအား လႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

Democracytoday
Yangon Media Group

No comments:

Post a comment