Thursday, 1 May 2014

နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ (RSF) က ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းသူရဲေကာင္း ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖ ပါ၀င္

နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ (RSF) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းသူရဲေကာင္း ၁၀၀ စာရင္း၌ သရက္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဖြဲ႕သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ (RSF) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္းသူရဲေကာင္း ၁၀၀ စာရင္းသည္ ေမ ၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ သတင္းသူရဲေကာင္း ၁၀၀ သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအပိုဒ္ ၁၉ တြင္ ပါရွိသည့္ “ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြႏိုင္ခြင့္၊ လက္ခံႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္မီဒီယာမွ်မဆို ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခြင့္”ဆို သည့္အခ်က္အား သတိၱေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု (RSF) က ဆိုသည္။

“(RSF) အဖြဲ႕က ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကူညီခဲ့တဲ့ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ ဆိုတာဟာ သူတို႔ရဲ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ သူတို႔ရဲ႕လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈေတြ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ေတြကိုပါ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ေနၾကရတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ၊ ဘေလာ့ဂါေတြ ကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန႔တစ္ေန ႔ျဖစ္သင့္ပါတယ္”ဟု (RSF) ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Christophe Deloireက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီသတင္းသူရဲေကာင္းေတြဟာ လူသားအားလံုးနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ လူသားအားလံုးအတြက္ ရင္းျမစ္တစ္ခုပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္မႈေတြနဲ႔ သူတို႔လိုစိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္သူေတြ မပါဘဲ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ဒီမျပည့္စံုတဲ့ စာရင္းေလးဟာ ဒီထဲမွာပါတဲ့သူေတြကိုသာ ဂုဏ္ျပဳတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သတင္းပညာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာႀကီးေပၚကို အလင္းေရာင္က်ေရာက္ေစၿပီး အစစ္အမွန္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အရာေတြကို သိရွိလာေစေအာင္ ႀကိဳးစားကူညီေနသူေတြ အားလံုးကို ရည္ရြယ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

RSF က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းသူရဲေကာင္း ၁၀၀စာရင္း၌ ႏိုင္ငံ ၆၅ ႏိုင္ငံမွ သတင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား ပါ၀င္ျပီး အသက္အငယ္ဆံုး ၂၅ ႏွစ္မွ အသက္အၾကီးဆံုး ၇၅ ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။
အသက္အငယ္ဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံရသူမွာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ OudomTat ျဖစ္ၿပီး အသက္အႀကီးဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ Muhammed Ziauddin ျဖစ္သည္။ အီရန္၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ Eritrea ၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ မကၠဆီကိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ တစ္ႏိုင္ငံလွ်င္ သံုးဦးခန္႔ အနည္းဆံုး ပါ၀င္ခဲ့သည္။

သတင္းသူရဲေကာင္း ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူအားလံုးသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သတင္းသမားမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ဗီယက္နမ္ မွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ လူထုသတင္းသမား Le Norc Thanh မွာ ကတ္သလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Lirio Abbate မွာ Sicilian မာဖီးယားမ်ားအေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္ျပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို အာ႐ံုစိုက္ေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ စာရင္းထဲ၌ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ေထာက္လွမ္းေရး အင္ဂ်င္စီမ်ား၏ အီလက္ထေရာနစ္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအေၾကာင္း ဖြင့္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည့္ Gleen Green wald ႏွင့္ Laura Poitras တို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အီရန္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအၾကား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္ Jila Bani Yaghoob လည္း စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ DVB သတင္းေထာက္အျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္ကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးခဲ့သျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက ဂ်ပန္ပညာသင္ဆုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းရယူစဥ္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရကာ သရက္ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment