Monday, 31 August 2015

အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္


ထိမ္းျမားမႈအတည္ျဖစ္ ေနစဥ္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားမႈျပဳပါ က (သို႔မဟုတ္)လင္မယားအျဖစ္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေပါင္းသင္း ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ခုနစ္ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပါဝင္သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ သည္။

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရျဖစ္ ေစ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရျဖစ္ေစ လင္ႏွင့္မယား တစ္ဦး(သို႔မဟုတ္) တစ္ဦးထက္ပို၍ တရားဝင္ထိမ္း ျမားၿပီးသည့္ ေယာက်္ား(သို႔မ ဟုတ္)မိန္းမသည္ အဆိုပါထိမ္း ျမားမႈ တည္ၿမဲေနစဥ္ ကာလအ တြင္း ဤဥပေဒအာဏာ တည္ သည့္ေန႔မွစ၍ အျခားသူတစ္ဦး ႏွင့္ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရ (သို႔ မဟုတ္)လင္မယားအျဖစ္ တရား မဝင္ေနထုိင္ေပါင္းသင္းျခင္းမျပဳ ရဟု တားျမစ္ထားသည္။ အဆိုပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး လြန္ပါကလည္း ခုနစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ျပ ႒ာန္းထားသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သ ေဘာထားမွတ္ခ်က္ ( ၆ ) ခ်က္ ျဖင့္ ေပးပို႔လာေသာ တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲအတည္ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္၍ သမၼတလက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ရက္ျပည့္လွ်င္ျဖစ္ေစ ဥပေဒမွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ဆိုလိုတာကဗ်ာ။ အရင္ တုန္းက တစ္ေယာက္ထက္ ပိုယူ ထားတဲ့လူေတြလည္း ဒီဥပေဒ တည္ၿပီးရင္ ထပ္ယူလို႔မရေတာ့ ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သံုးေနတဲ့လူေတြလည္း ထပ္ယူလို႔ မရေတာ့ဘူး’’ဟု တ ရားေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ရွင္းျပ သည္။

ယခင္က အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ဖူး ပါက ယခင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္တရား ဝင္ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးေၾကာင္း ခိုင္ မာသည့္အေထာက္အထားတင္ ျပႏိုင္လွ်င္ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ထပ္မံထိမ္းျမားႏိုင္ေၾကာင္း ဥပ ေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္ေထာင္ရွိ ေသာ ေယာက်္ား(သို႔မဟုတ္)မိန္း မတစ္ဦးဦးသည္ ထိမ္းျမားမႈအ တည္ျဖစ္ေနစဥ္ အိမ္ေထာင္ရွိ ေၾကာင္းကို ထိမ္ခ်န္၍ အျခား ေယာက်္ား(သို႔မဟုတ္)မိန္းမတစ္ ဦးကို ထပ္မံထိမ္းျမားပါက ၁၀ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ အန္တီတို႔ကေတာ့ တစ္ လင္တစ္မယားစနစ္ကို ေထာက္ ခံတယ္။ ခ်မွတ္တဲ့ျပစ္ဒဏ္က မ်ားတယ္လို႔ေတာ့ ဆိုႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ဥပေဒကို ျပင္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရး ေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္’’ဟု ဥပေဒ ကြၽမ္းက်င္သူ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

တရားမဝင္ ထိမ္းျမားလက္ ထပ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ထိမ္ခ်န္ လက္ထပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာ ေသာသားသမီးမ်ားသည္ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးျခင္း မရွိေစရဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

‘‘တိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ပိုက္ဆံ ေထာက္ပံ့ႏိုင္လို႔ အႀကီးေရာ၊ အ ငယ္ပါ ႏွစ္ေယာက္စလံုးေက်နပ္ လို႔ ေပါင္းေနတဲ့ လူေတြက်ေတာ့ ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ’’ဟု အိမ္ ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။

ယခုအခါ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးရပ္ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္မၿပီးဆံုးမီ ႏွစ္ရက္အလိုက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယ က သူရဦးေရႊမန္းက ‘‘ဒီဥပေဒ ျပ ႒ာန္းေစခ်င္တယ္။ မင္းတို႔လုပ္ႏိုင္ မလား’’ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ကို ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အ စည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳ ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ၎၏လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထား သည္။

‘‘ဒီဥပေဒက ထိမ္းျမားထား သူေတြအတြက္ ထုတ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး ဥပေဒကို လက္တစ္ လံုးျခားလုပ္ႏိုင္တယ္။ သေဘာက လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳေတြက လက္မထပ္ ၾကေတာ့ဘဲ အတူေနထုိင္တဲ့ (Living Together)ကိစၥေတြ ပို ျဖစ္လာႏိုင္တယ္’’ဟု တရားသူ ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက သံုးသပ္ သည္။
7 day

1 comment:

  1. ေကာင္းလိုက္တာ

    ReplyDelete