Tuesday, 11 March 2014

ေထာက္ပံ့ေရး ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ေလးသိန္းေက်ာ္ အခက္ႀကံဳ

Photo: ေထာက္ပံ့ေရး ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ေလးသိန္းေက်ာ္ အခက္ႀကံဳ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စတင္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္သည့္ အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မၿပီးေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ I.D.P (ႏုိင္ငံတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား) စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ေလးသိန္းေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားထံမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ေနထိုင္သူ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ယခင္က အိမ္ေထာင္ တစ္စုလွ်င္ လူတစ္ဦးကို ဆန္ ၁၂ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ဆားတစ္ရာဂရမ္၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား ပါဝင္ကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ရွိ ဖာပြန္ၿမဳိ႕နယ္ အီးတုထ I.D.P စခန္းရွိ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ အတြက္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အင္ဖက္ေကာက္၍ အိမ္အမိုး ျပဳလုပ္ကာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ရန္၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလႈံရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး အားလုံး ႀကဳိးစားေနရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေထာက္ပံ့ေရးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိ မူႀကဳိေက်ာင္း ၈၀ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္ကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ပိုၿပီး ထိခိုက္၍ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမ်ား အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိရန္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္ တင္ျပထားေၾကာင္း ကရင္လူငယ္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဖာခီးလာက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီေတြ မရလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ သင္ထားေပးတာ ရွိတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ မုန္းၿမဳိ႕နယ္မွ ထြက္ေျပးရင္း ဖာပြန္ ၿမဳိ႕နယ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာကာ အီးတုထ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ NGO မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ခိုလႈံေနထိုင္ရေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ထားေသာေၾကာင့္ တညင္းပင္ဧက ၃၀ ေက်ာ္ က်န္ခဲ့ေသာ မုန္းၿမဳိ႕နယ္သို႔ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနရာတြင္ စစ္တပ္မ်ား ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိ၍ ျပန္လာရေၾကာင္း ယင္းစခန္းတြင္ ေနထိုင္သူ ေဒၚခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မေသခ်ာေသးဘူး။ ေထာက္ပံ့မႈေတြက ေလ်ွာ့ခ်ေနလို႔ ကိုယ့္ၿမဳိ႕ ကိုယ့္႐ြာျပန္တာ ျမန္မာစစ္တပ္ေတြ တပ္စြဲထားေသးလို႔ ေနမရဘူး။ အဲဒါနဲ႔ အီးတုတ စခန္းကို ျပန္လာၿပီး ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ေရာင္းေနတယ္” ၎ကဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ I.D.P (ႏုိင္ငံတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား) ေနထိုင္ရာ စခန္းေပါင္း ဆယ့္ငါးခုအနက္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ အစည္းအ႐ုံး KNU နယ္ေျမတြင္ ခုနစ္ခုရွိကာ အဆိုပါ စခန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ စုစုေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ကရင္လူငယ္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဖာခီးလာက ေျပာၾကားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စတင္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္သည့္ အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မၿပီးေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ I.D.P (ႏုိင္ငံတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား) စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ေလးသိန္းေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားထံမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ေနထိုင္သူ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ယခင္က အိမ္ေထာင္ တစ္စုလွ်င္ လူတစ္ဦးကို ဆန္ ၁၂ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ဆားတစ္ရာဂရမ္၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား ပါဝင္ကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ရွိ ဖာပြန္ၿမဳိ႕နယ္ အီးတုထ I.D.P စခန္းရွိ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ အတြက္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အင္ ဖက္ေကာက္၍ အိမ္အမိုး ျပဳလုပ္ကာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ရန္၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလႈံရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး အားလုံး ႀကဳိးစားေနရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေထာက္ပံ့ေရးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိ မူႀကဳိေက်ာင္း ၈၀ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္ကာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ပိုၿပီး ထိခိုက္၍ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမ်ား အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိရန္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္ တင္ျပ ထားေၾကာင္း ကရင္လူငယ္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဖာခီးလာက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီေတြ မရလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ သင္ထားေပးတာ ရွိတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ မုန္းၿမဳိ႕နယ္မွ ထြက္ေျပးရင္း ဖာပြန္ ၿမဳိ႕နယ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာကာ အီးတုထ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ NGO မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ခိုလႈံေနထိုင္ရေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ထားေသာေၾကာင့္ တညင္းပင္ဧက ၃၀ ေက်ာ္ က်န္ခဲ့ေသာ မုန္းၿမဳိ႕နယ္သို႔ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနရာတြင္ စစ္တပ္မ်ား ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိ၍ ျပန္လာရေၾကာင္း ယင္းစခန္းတြင္ ေနထိုင္သူ ေဒၚခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မေသခ်ာေသးဘူး။ ေထာက္ပံ့မႈေတြက ေလ်ွာ့ခ်ေနလို႔ ကိုယ့္ၿမဳိ႕ ကိုယ့္႐ြာျပန္တာ ျမန္မာ စစ္တပ္ေတြ တပ္စြဲထားေသးလို႔ ေနမရဘူး။ အဲဒါနဲ႔ အီးတုတ စခန္းကို ျပန္လာၿပီး ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ေရာင္းေန တယ္” ၎ကဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ I.D.P (ႏုိင္ငံတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား) ေနထိုင္ရာ စခန္းေပါင္း ဆယ့္ ငါးခုအနက္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ အစည္းအ႐ုံး KNU နယ္ေျမတြင္ ခုနစ္ခုရွိကာ အဆိုပါ စခန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ စုစုေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ကရင္ လူငယ္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဖာခီးလာက ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment