Saturday, 27 July 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ျပႆနာမ်ား ပုိမို႐ႈပ္ေထြး ႏုိင္သည္ကို သတိထားၿပီး ညီညြတ္စြာ ေနထုိင္သြားရန္ အစုိးရမႇ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ေမတၲာရပ္ခံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ေန ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမႇ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားမႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သို႔ စြပ္စြဲမႈမ်ားက ျပႆနာမ်ား ပုိ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္သည္ကို သတိထားၿပီး ညီညြတ္စြာ ေနထုိင္သြားရန္ အစုိးရက ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္က သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၀/၂၀၁၃) ျဖင့္ ေမတၲာရပ္ခံခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၀/၂၀၁၃)ကို ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ ညပုိင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၀က္ဘ္ဆုိက္ စာမ်က္ႏႇာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
၂၀၁၂ ခုႏႇစ္၊ ေမလက ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈတစ္ခုအေပၚအေျခခံ၍ လူမႈ အသိုက္အ၀န္း ႏႇစ္ခုအၾကား ဇြန္လႏႇင့္ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အၾကမ္း ဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရႇိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ ဖြယ္ရာ ျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ မတ္လတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၴီလာျမိဳ႕၌ ေစ်း၀ယ္သူခ်င္း အခ်င္းမ်ားရာ၌ အုပ္စုခ်င္း အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားႏႇင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရႇိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ အၾကမ္း ဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ ေမလတြင္ ရႇမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕ တြင္လည္း ဆူပူသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရႇိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျပန္လည္ရ ရႇိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမႇ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ၊ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားမႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သို႔ ပုံေဖာ္စြပ္စြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာ ပုံေဖာ္စြပ္စြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားပို ၍႐ႈပ္ေထြး သြားေစႏိုင္မည္ကို သတိျပဳသင့္သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး လူမ်ဳိးဘာသာ ခြဲျခားမႈမရႇိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းညီညြတ္ စြာျဖင့္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ယင္းသို႔ညီညြတ္စြာေနထိုင္ သြားေရး ကို ေရႇး႐ႈေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမႇာ ပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စနစ္သစ္တစ္ရပ္အား ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အဓိကတာ၀န္အျဖစ္ ခံယူႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အေလးအနက္ ေမတၲာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ရႇိသကဲ့သို႔ အျပန္အလႇန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈႏႇင့္ နားလည္စာနာ သည္းခံမႈမ်ား ရႇိရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သည့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သြားရန္ႏႇင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားေအာင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ သြားရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။
အစိုးရသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားအား လူမ်ဳိးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ အကူ အညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၊ ပုံမႇန္ဘ၀သို႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၊ ေရရႇည္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေသာ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ေရး အတြက္ ေစတနာရႇင္ ႏိုင္ငံ မ်ား၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏႇင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ျပည္တြင္း မႇ ေစတနာရႇင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား အားလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏႇင့္ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ပိုင္ခြင့္ ရႇိၿပီး သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မတူညီေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား စည္းလုံးညီညြတ္စြာ သဟဇာတျဖစ္ စြာ ေနထိုင္လ်က္ ရႇိသည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

EMG

No comments:

Post a comment