Sunday, 30 December 2012

ေဆာင္းရာသီတြင္ဆံပင္နွင့္အေရျပားထိန္းရန္လိုက္နာသင့္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ား

Photo: ေဆာင္းရာသီတြင္ဆံပင္နွင့္အေရျပားထိန္းရန္လိုက္နာသင့္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ား
Saturday, December 29, 2012

ဒီဇင္ဘာ (ဒါမွမဟုတ္) မဂၤလာပဲြ မ်ား၊ ပဲြေတာ္မ်ား၊ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားသျဖင့္ ပါတီပဲြက်င္းပရာ လရာသီျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ လူတိုင္းသည္ အေၾကာင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ စရာေကာင္းလွေသာေဆာင္း လရာသီ၌ အေရျပားေျခာက္ျခင္း၊ ဆံပင္မ်ားေျခာက္ျခင္းက သင့္ရဲ့လွပမႈ ကို လုယူသြားနိုင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔မျဖစ္ပြားရန္ ေဆာင္းရာသီ၌ အေျခခံလိုက္နာ
သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

(၁) ေရခပ္ေႏြးေႏြးနွင့္ခ်ိဳးေပးပါ။ ေဆာင္းရာသီဆိုသည္မွာ အေရျပား နွင့္ဆံပင္အတြက္ ဂရအစိုက္သင့္ဆံုး ရာသီျဖစ္ပါသည္။ ေရေနြးပူပူနွင့္ေရ ခ်ိဳးမည့္အစား ေရခပ္ေႏြးေႏြးေလးျဖင့္ ခ်ိဳး၍ခနၶာကိုယ္ကိုေရဓာတ္ျပန္လည္ ၿဖည့္ တင္းေပးနိုင္ေသာဆပ္ျပာမ်ိဳးကိုသံုးပါ။

(၂) ေခ်းခြ်တ္ေပးပါ။ ေဆာင္း ရာသီတြင္ အခန္းတြင္းနွင့္အခန္းျပင္ပ အပူခိ်န္ကြာျခားမႈကအေရျပားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရိွေပသည္။ ထို့ ေၾကာင့္ေရခ်ိဳးတိုင္းတြင္ေခ်းတြန္းပစၥည္း ျဖင့္ဆဲလ္ေသမ်ားကိုခြာခ်ျခင္းကဆဲလ္ သစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္အားေပးသည္။

(၃) ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ေပးေသာအလွကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ တစ္ကိုယ္လံုးရိွအေရျပားမ်ားကို ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးဖို့ လိုအပ္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ဖဝါး၊ လက္သဲ၊ ေျခေထာက္နွင့္ နႈတ္ခမ္းတို့ကို အစဥ္သျဖင့္ ေရဓာတ္ ျပည့္ဝေနရန္ လိုေပသည္။

(၄) ေနေရာင္ကာခရင္သံုးပါ။ ေနေရာင္ကာခရင္ေတြကေႏြရာသီမွာပဲ သံုးဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္နွစ္ပတ္လံုး အျပင္ထြက္တာနဲ့အသံုးျပဳသင့္တာပါ။

(၅) ေခြ်းနံေပ်ာက္ေဆး အလြန္ အကံြ်သံုးျခင္း ေရွာင္ပါ။ ေဆာင္းရာ သီ မွာ ေခြ်းထြက္မမ်ားတဲ့အတြက္ ေခြ်းနံေပ်ာက္ေဆးသံုးမႈကို ေလ်ာ့သင့္ ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခြ်းနံေပ်ာက္ေဆးမ်ားတြင္ alcohol ပါဝင္သည့္ အတြက္ ယင္းတို႔က အေရျပားမွ ေရ ဓာတ္မ်ားကို ဆံုးရံႈးေစ၍ အေရျပား ကို ေျခာက္ေသြ႔ေစသည္။

(၆) ကြန္ဒီရွင္နာအသံုးျပဳပါ။ ေဆာင္းရာသီတြင္ေခြ်းထြက္မမ်ားသည့္ အတြက္ ေခါင္းခဏခဏ မေလွ်ာ္သင့္ ပါဘူး။ ေခါင္းခဏခဏ ေလွ်ာျ္ခင္းက ဦးေရျပားကိုေျခာက္ ေသြ႔ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္အေပ်ာ့စား နွင့္ေရၾကက္သီးေနြးျဖင့္ေခါင္းေလွ်ာ္ေပး ျပီးကြန္ဒီရွင္နာကို အသံုးျပဳေပး သင့္ပါသည္။အုန္းနို႔နွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာကြန္ ဒီရွင္နာမွာ ယခုရာသီ အတြက္အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္သည္။)

(၇) ေခါင္းကို ပံုမွန္ဆီထည့္ပါ။ အလုပ္မည္မွ်ပင္ရႈပ္ေနပါေစ၊ေခါင္းကို ဆီထည့္ေပးဖို့ မေမ့ပါနွင့္၊ ေခါင္းကို ဆီထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေရျပား ေသြး လွည့္ပတ္မႈမွန္ေစျပီး ေရဓာတ္ဆံုးရံႈး မႈမွကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္။

(၈) သင့္ေလ်ာ္ေသာအလွျပင္ ပစၥည္းသံုးပါ။ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ေတြ၊ ဆံပင္ေကာက္စက္ေတြ၊ ေျဖာင့္ စက္ေတြ အသံုးမျပဳပါနွင့္။ ဤဆံပင္ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမ်ားအား ျဖင့္ အပူကို အေျခခံျပီးျပဳျပင္
ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။အကယ္၍ အလွျပင္ပစၥည္း မ်ားကို ေဆာင္းရာသီ
တြင္ အသံုးျပဳ ပါက အေရျပားကို ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ ေစသည္။ ပလတ္စတစ္နွင့္လုပ္ထား ေသာဘီးမ်ားကိုသံုးမည့္အစားသစ္သား ဘီးကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ အထက္ ကအခ်က္ေတြျပဳလုပ္ျပီးျပီဆိုလွ်င္အခိ်န္ လည္း ရ ဘ႑ာေရးလည္းလံုေလာက္ပါ ကအလွျပင္ဆိုင္ ေကာင္းေကာင္းသို႔
သြား၍ဦးေရျပားအတြက္လိုအပ္ေသာ ပရိုတင္းဓာတ္ ကိုျဖည့္တင္းသင့္ ပါတယ္။

(၉) သိုးေမြးဦးထုပ္ေတြ၊လည္စည္းေတြ၊ ေျခအိတ္ေတြက စတိုင္က်ေကာင္း
က်ပါလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္ယင္းတို႔ကအေမႊး အမွ်င္မ်ားျပတ္ထြက္ျခင္း
ကိုျဖစ္ေပၚေစ သည္။ အထူးသျဖင့္ဂုတ္ပိုးနွင့္နဖူးတို႔၌ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၎ တို႔အား ဝတ္ဆင္ရာတြင္က်ပ္တည္းစြာ မဝတ္ဆင္ ဘဲဦးေရျပားအတြက္လံုေလာက္ေသာ ေလရရိွရန္ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့
ဝတ္ဆင္သင့္ ပါသည္။

မိုင္ကိ
Ref:MNT
Health Updates Journal ဒီဇင္ဘာ (ဒါမွမဟုတ္) မဂၤလာပဲြ မ်ား၊ ပဲြေတာ္မ်ား၊ ခရီးထြက္ျခင္း မ်ားသျဖင့္ ပါတီပဲြက်င္းပရာ လရာသီျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ လူတိုင္း သည္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ စရာေကာင္းလွေသာေဆာင္း လရာသီ၌ အေရျပားေျခာက္ျခင္း၊ ဆံပင္မ်ားေျခာက္ျခင္းက သင့္ရဲ့လွပမႈ ကို လုယူသြားနိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔မျဖစ္ပြားရန္ ေဆာင္းရာသီ၌ အေျခခံလိုက္နာ
သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

(၁) ေရခပ္ေႏြးေႏြးနွင့္ခ်ိဳးေပးပါ။ ေဆာင္းရာသီဆိုသည္မွာ အေရျပား နွင့္ဆံပင္အတြက္ ဂရအစိုက္သင့္ဆံုး ရာသီျဖစ္ပါသည္။ ေရေနြးပူပူနွင့္ေရ ခ်ိဳးမည့္အစား ေရခပ္ေႏြးေႏြးေလးျဖင့္ ခ်ိဳး၍ခနၶာကိုယ္ ကိုေရဓာတ္ျပန္လည္ ၿဖည့္ တင္းေပးနိုင္ေသာဆပ္ျပာမ်ိဳးကိုသံုးပါ။

(၂) ေခ်းခြ်တ္ေပးပါ။ ေဆာင္း ရာသီတြင္ အခန္းတြင္းနွင့္အခန္းျပင္ပ အပူခိ်န္ကြာျခားမႈကအေရျပားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရိွေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေရခ်ိဳးတိုင္းတြင္ေခ်းတြန္းပစၥည္း ျဖင့္ ဆဲလ္ေသမ်ားကို ခြာခ်ျခင္းကဆဲလ္ သစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္အားေပးသည္။

(၃) ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ေပးေသာအလွကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ တစ္ကိုယ္လံုးရိွ အေရျပားမ်ားကို ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ဖဝါး၊ လက္သဲ၊ ေျခေထာက္နွင့္ နႈတ္ခမ္းတို့ကို အစဥ္သျဖင့္ ေရဓာတ္ ျပည့္ဝေနရန္ လိုေပသည္။

(၄) ေနေရာင္ကာခရင္သံုးပါ။ ေနေရာင္ကာခရင္ေတြကေႏြရာသီမွာပဲ သံုးဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္နွစ္ပတ္လံုး အျပင္ထြက္တာနဲ့အသံုးျပဳသင့္တာပါ။

(၅) ေခြ်းနံေပ်ာက္ေဆး အလြန္အကံြ်သံုးျခင္း ေရွာင္ပါ။ ေဆာင္းရာသီမွာ ေခြ်းထြက္မမ်ားတဲ့ အတြက္ ေခြ်းနံေပ်ာက္ေဆးသံုးမႈကို ေလ်ာ့သင့္ ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခြ်းနံေပ်ာက္ေဆးမ်ားတြင္ alcohol ပါဝင္သည့္ အတြက္ ယင္းတို႔က အေရျပားမွ ေရ ဓာတ္မ်ားကို ဆံုးရံႈးေစ၍ အေရျပား ကို ေျခာက္ေသြ႔ေစသည္။

(၆) ကြန္ဒီရွင္နာအသံုးျပဳပါ။ ေဆာင္းရာသီတြင္ေခြ်းထြက္မမ်ားသည့္ အတြက္ ေခါင္းခဏခဏ မေလွ်ာ္သင့္ ပါဘူး။ ေခါင္းခဏခဏ ေလွ်ာျ္ခင္းက ဦးေရျပားကိုေျခာက္ ေသြ႔ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ အေပ်ာ့စား နွင့္ေရၾကက္သီးေနြးျဖင့္ေခါင္းေလွ်ာ္ေပး ျပီးကြန္ဒီရွင္နာကို အသံုးျပဳေပး သင့္ပါသည္။ အုန္းနို႔နွင့္   ျပဳလုပ္ ထားေသာကြန္ ဒီရွင္နာမွာ ယခုရာသီ အတြက္အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္သည္။)

(၇) ေခါင္းကို ပံုမွန္ဆီထည့္ပါ။ အလုပ္မည္မွ်ပင္ရႈပ္ေနပါေစ၊ေခါင္းကို ဆီထည့္ေပးဖို့ မေမ့ပါနွင့္၊ ေခါင္းကို ဆီထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေရျပား ေသြး လွည့္ပတ္မႈမွန္ေစျပီး ေရဓာတ္ဆံုးရံႈး မႈမွကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္။

(၈) သင့္ေလ်ာ္ေသာအလွျပင္ ပစၥည္းသံုးပါ။ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ေတြ၊ ဆံပင္ေကာက္စက္ေတြ၊ ေျဖာင့္ စက္ေတြ အသံုးမျပဳပါနွင့္။ ဤဆံပင္ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမ်ားအား ျဖင့္ အပူကို အေျခခံျပီးျပဳျပင္
ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။အကယ္၍ အလွျပင္ပစၥည္း မ်ားကို ေဆာင္းရာသီတြင္ အသံုးျပဳ ပါက အေရျပားကို ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ ေစသည္။ ပလတ္စတစ္နွင့္လုပ္ထား ေသာဘီးမ်ားကိုသံုးမည့္အစားသစ္သား ဘီးကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ အထက္ ကအခ်က္ေတြျပဳလုပ္ျပီးျပီဆိုလွ်င္အခိ်န္ လည္း ရ ဘ႑ာေရးလည္း လံုေလာက္ပါ ကအလွျပင္ဆိုင္ ေကာင္းေကာင္းသို႔သြား၍ဦးေရျပားအတြက္လိုအပ္ေသာ ပရိုတင္းဓာတ္ ကိုျဖည့္တင္းသင့္ ပါတယ္။

(၉) သိုးေမြးဦးထုပ္ေတြ၊လည္စည္းေတြ၊ ေျခအိတ္ေတြက စတိုင္က်ေကာင္း က်ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔က အေမႊး အမွ်င္မ်ားျပတ္ထြက္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစ သည္။ အထူးသျဖင့္ဂုတ္ပိုးနွင့္ နဖူးတို႔၌ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား ဝတ္ဆင္ရာတြင္က်ပ္တည္းစြာ မဝတ္ဆင္ ဘဲဦးေရျပား အတြက္လံုေလာက္ေသာ ေလရရိွရန္ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ဝတ္ဆင္သင့္ ပါသည္။

From : Health Updates Journal

No comments:

Post a Comment